Souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti Academia

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.

MENU

ZAVŘÍT

Zobrazit kategorie e-shopuZavřít kategorie e-shopu
ÚZ 1300 Krizové zákony, Hasičský záchranný sbor, Požární ochrana

ÚZ 1300 Krizové zákony, Hasičský záchranný sbor, Požární ochrana

Skladem

Cena s DPH 150
(Běžně 167 Kč)
  • Brožovaná
  • 303 stran
Rok vydání
2019
Nakladatelství
Sagit
ISBN
978-80-7488-333-0
EAN
9788074883330
Publikace obsahuje aktuální krizovou legislativu – krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákon o státní pomoci při obnově území; publikace dále obsahuje zákon o Hasičském záchranném sboru a zákon o požární ochraně. Dále je zde 17 příslušných nařízení vlády a vyhlášek ke všem zákonům; celkem 28 zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, které se významně týkají orgánů státní správy, krajů a obcí. Od minulého vydání byla změněna pravidla pro jednorázové odškodnění osob za poškození zdraví při plnění úkolů požární ochrany; změny jsou vyznačeny tučným písmem.
Obsah publikace:

Kapitola I - Krizový zákon, Integrovaný záchranný systém, Hospodářská opatření pro krizové stavy

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Vyhláška č. 75/2001 Sb., kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrol
Vyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a pod...
Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
Vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy
Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území).
Vyhláška č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou...
Kapitola II - Hasičský záchranný sbor

Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)
Vyhláška č. 407/2015 Sb., kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů Hasičského záchranného sboru České republiky, způsob označení příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru České republiky a odlišujícího označení, vzory služebních průkazů a průkazů zaměstnanců a způsob prokázání příslušnosti služebním průkazem a vzory velkého a malého znaku Hasičského záchranného sboru České republiky a základní znaky charakterizující prapor Hasičského záchranného sboru České republiky (výstrojní vyhláška hasičského záchranného sboru)
Kapitola III - Požární ochrana

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany
Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří
Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) (přílohy zdarma na www.kri.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)
Vyhláška č. 247/2001, o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany (přílohy zdarma na www.kri.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)
Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků
Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky (přílohy zdarma na www.kri.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
Vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany (přílohy zdarma na www.kri.sagit.cz v sekci Předpisy/Úplné znění)
Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Nenašli jste všechny informace?
Zeptejte se nás

Související