Souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti Academia

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.

MENU

ZAVŘÍT

Zobrazit kategorie e-shopuZavřít kategorie e-shopu
ÚZ 1297 Občanský soudní řád

ÚZ 1297 Občanský soudní řád

Není skladem

Cena s DPH 158
(Běžně 175 Kč)
  • Brožovaná
  • 304 stran

Upozornit při naskladnění
Nechte nám e-mail a my vám pošleme zprávu, až bude kniha skladem.

Děkujeme. Jak se kniha znovu objeví, budeme vás informovat.

Rok vydání
2019
Nakladatelství
Sagit
ISBN
978-80-7488-330-9
EAN
9788074883309
Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání doznal několika menších novel občanský soudní řád a některé další předpisy – všechny změny jsou zvýrazněny tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Publikace již neobsahuje exekuční řád a jeho prováděcí předpisy, které nyní najdete v novém vydání společně s insolvenčnímu předpisy.
V edici ÚZ dosud vyšel občanský soudní řád a související předpisy pod č. 46, 67, 97, 148, 188, 209, 229, 233, 254 261, 281, 297, 311 335, 353, 385, 425, 447, 464, 488, 499, 525, 559, 575, 605, 658, 682, 713, 714, 740, 780, 834, 893, 926, 970, 999, 1084, 1096, 1142 a 1214. Toto č. 1297 se od č. 1214 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně.


Obsah publikace:

Přehled občanského soudního řádu
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád - účinnost 1. 2. 2019
Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
Vyhláška č. 483/2000 Sb. kterou se stanoví případy, v nichž nelze povolit nahlédnutí do spisu, neboť jeho obsah musí zůstat utajen
Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
Vyhláška č. 254/2015 Sb., o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu
Přehled zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
Nařízení vlády č. 351/1993 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích
Vyhláška č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů
Nařízení vlády č. 87/2005 Sb., kterým stanoví orgán opatřující doložkou vykonatelnosti rozhodnutí orgánů Evropských společenství
Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, (nařízení o nezabavitelných částkách)
Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
Zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
Zákon č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie
Vyhláška č. 279/2006 Sb., kterou se vydávají vzor žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie a vzor pro předávání žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie
Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
Vyhláška č. 72/1993 Sb., o osvobození na úseku soudních poplatků
Zákon č. 186/2011 Sb., o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 202/2013 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)
Vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora

Nenašli jste všechny informace?
Zeptejte se nás

Související