MENU

ZAVŘÍT

Zatopená historie. Průzkum hradiska Kramolín po 45 letech - přednáška Ing. Petra Škrdly, Ph.D., DSc.

14. 12. 2022
Srdečně Vás zveme na přednášku Zatopená historie. Průzkum hradiska Kramolín po 45 letech Ing. Petra Škrdly, Ph.D., DSc. z Archeologického ústavu Brno AV ČR, v. v. i. V Literární kavárně knihkupectví Academia, náměstí Svobody 13, Brno. 14. 12. 2022, 17:00 hodin

Lokalita Mohelno – Plevovce je situována v bývalém meandru řeky Jihlavy u Mohelna, který je od 70. let minulého století zatopen vodami Vodního díla Mohelno. Výzkum lokality dosud odhalil pozůstatky osady tvořené pěti obydlími z doby před 23 tisíci lety. Z těchto obydlí se dochovaly pouze kameny dlážděné podlahy o průměru 3-4 m, na nichž se nacházely kamenné nástroje, barviva, zbytky lovené zvěře a uhlíky po spáleném dřevu. Dosud neznámého stáří je odlišný typ obydlí nesouvisle vymezený většími kameny na svém obvodu a uvnitř vysypaný štěrkopískem z nedaleké říční terasy.

Nálezy kamenných nástrojů z Mohelna – Plevovců dokládají na jedné straně vysokou mobilitu tehdejších populací (suroviny z jižního Polska, východního Slovenska či od dnešního Balatonu), ale na druhé straně i dobrou adaptaci na lokální zdroje (křišťál, křemen, křemičité zvětraliny hadce). Doloženy byly taktéž specifické technologie, které mají analogie až v oblasti severně Černého moře.

Zpět na kalendář akcí