MENU

ZAVŘÍT

Historie skrytá ve slovech - přednáška Mgr. Marty Šimečkové, Ph.D.

7. 12. 2022
Srdečně Vás zveme na přednášku Historie skrytá ve slovech Mgr. Marty Šimečkové, Ph.D. z Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. V Literární kavárně knihkupectví Academia, náměstí Svobody 13, Brno. 7. 12. 2022, 17:00 hodin.

Archiv zvukových záznamů nářečních promluv, který je uložen v dialektologickém oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, je největší sbírkou svého druhu v České republice. Jeho jádro tvoří nahrávky z 60. a 70. let minulého století, pořizované soustavně při terénních výzkumech pro Český jazykový atlas. Nahrávky jsou unikátní nejen po stránce jazykové, ale i obsahové. Řada z nich se dotýká mj. významných dějinných okamžiků (světových válek, invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa aj.), na něž je vzpomínáno perspektivou prostých lidí, jejichž životy byly těmito krizovými situacemi různou měrou zasaženy. V přednášce bude tato část zvukového fondu představena jednak z hlediska jazyka, jejž nahrávky prezentují, jednak jako možný pramen pro bádání historická, etnologická či antropologická. Bude rovněž předveden nově vytvořený, veřejně přístupný zvukový archiv veslovech.cz, jenž je jedním z výstupů projektu Odraz krize ve vyprávění nejstarší generace, podpořeného výzkumným programem Strategie AV21 Akademie věd.

Zpět na kalendář akcí