Souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti Academia

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.

MENU

ZAVŘÍT

Zobrazit kategorie e-shopuZavřít kategorie e-shopu

Studentská soutěž – stanovy

Výsledky – 8. ročník

Výsledky 8. ročníku Studentské soutěže Nakladatelství Academia byly slavnostně vyhlášeny v pátek 4. září 2020 v budově Akademie věd České republiky v Praze spolu s výsledky Cen Nakladatelství Academia. Do 8. ročníku bylo přihlášeno celkem 41 magisterských diplomových prací. Vítězné práce budou vydány do jednoho roku pod hlavičkou Nakladatelství Academia.

Kategorie Humanitní a společenské vědy

Vítězem kategorie Humanitní a společenské vědy se stal Josef Vacek s prací Constitutio Criminalis Josephina a jeho vliv na rozhodovací praxi Apelačního soudu: Sexuální delikty v letech 1687—1727 obhájenou na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Kategorie Vědy o neživé přírodě

V kategorii Vědy o neživé přírodě zvítězil Otomar Gottstein s prací Generalizace zástavby s využitím typifikace obhájenou na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Kategorie Vědy o živé přírodě a chemické vědy

V této kategorii nebyla cena udělena.Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 8. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy.


Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích:

Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy.


Přihlášený rukopis musí splňovat tyto podmínky:

 • Autor musí být studentem nebo absolventem magisterského studijního programu na české vysoké škole, která má sídlo v České republice, a nesmí být starší 28 let.
 • Rukopis přihlašuje katedra/vedoucí práce, kde byl, nebo je autor přihlášen ke studiu a kde byla magisterská práce obhájena.
 • Rukopis musí získat známku výborně.
 • Rukopis musí být v českém jazyce.
 • Rukopis nesmí být delší než 300 stran.
 • Magisterská práce musí být obhájena v termínu od 15. 10. 2018 do 15. 10. 2019.
 • Aby byla práce přihlášena, je nutno na e-mail Marie Povýšilové: povysilova@academia.cz v období mezi 15. červnem 2019 až 31. říjnem 2019 (včetně) zaslat:
  • doporučující dopis od vedoucího práce/katedry či šéfa ústavu spolu s uvedením, do které soutěžní kategorie práci hlásí;
  • rukopis v elektronické podobě;
  • posudky školitele a oponenta (poslouží jako vodítko pro porotu, nebudou jinak zveřejňovány);
  • písemný souhlas studenta s přihlášením práce i s kontakty na něj (jméno, příjmení, e-mail, telefon) a také s uvedením data narození studenta (pro ověření splnění podmínky věku do 28 let). Tyto osobní údaje slouží pouze pro potřebu pořadatele soutěže, nebudou nikde zveřejňovány ani poskytovány dalším subjektům, a budou evidovány maximálně po dobu trvání aktuálního ročníku soutěže, tj. do konce dubna 2020, následně budou vymazány/anonymizovány.

Porota složená z předních představitelů české vědy bude hodnotit nejenom faktickou správnost, ale také čtivost a schopnost upoutat čtenáře. Ze zaslaných rukopisů splňujících podmínky vybere vítěze do konce února 2020. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne na jaře 2020, poté se na webu Nakladatelství Academia uveřejní výsledky.


Cena pro vítěze soutěže:

Mezi autorem vítězného rukopisu a vyhlašovatelem soutěže bude uzavřena bezvýhradní licenční nakladatelská smlouva, v níž se vyhlašovatel soutěže zaváže, že rukopis na základě bezplatné licence poskytnuté mu autorem rukopisu vydá na své náklady do jednoho kalendářního roku od zveřejnění výhry jako neperiodickou publikaci v edici zřízené k tomuto účelu v minimálním nákladu 100 kusů. Při přípravě vydání vítězné publikace bude autor povinen respektovat Pokyny pro autory uvedené na webových stránkách Nakladatelství Academia. Publikace bude nabízena ve všech knihkupectvích Academia, na e-shopu Nakladatelství Academia a v běžné distribuční síti. Autor obdrží minimálně 1 autorský výtisk. Autor bude moci svou práci či její část dále volně publikovat i v odborných zahraničních časopisech.

Pokud porota žádný rukopis k vydání nedoporučí, nemá vyhlašovatel soutěže povinnost žádný z přihlášených rukopisů vydat.

Výsledky soutěže najdete po slavnostním vyhlášení (datum bude upřesněno) na webu www.academia.cz. Vzhledem k množství obdržených diplomových prací výsledky jednotlivým přihlášeným nerozesíláme.

Ochrana osobních údajů

Studentská soutěž 2012
Studentská soutěž 2013
Studentská soutěž 2014
Studentská soutěž 2015
Studentská soutěž 2016
Studentská soutěž 2017
Studentská soutěž 2018