KontaktSídlo a doručovací adresa
Nakladatelství Academia
Vodičkova 40
110 00 Praha 1
Expediční sklad
Expedice Academia
Rozvojová 135
160 00 Praha 6
Fakturace
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní 3
110 00 Praha 1
IČ 60457856
DIČ CZ60457856
Internetové knihkupectvíStředisko společných činností AV ČR, v. v. i. Nakladatelství Academia
Vodičkova 40
110 00 Praha 1
© Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.