Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Nakladatelství Academia
Vodičkova 40
110 00 Praha 1
© Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.