MENU

ZAVŘÍT

Knihy z edice Možné světy

Teorie možných světů vznikla na poli logiky a filozofie a záhy se etablovala v prostředí literární sémantiky, kde se přetavila do podoby teorie fikčních světů. Jedná se o přístup, který zkoumá pravidla konstrukce na rovině sémiotiky, ale i pragmatiky systémů. Z hlediska tohoto přístupu je například náš svět, který aktuálně žijeme, jen jedním z možných světů. Zkoumání těchto možností je tématem této edice.


The theory of possible worlds was created in fields of logic and philosophy and soon established itself in field of literary semantics where it was transformed into a theory of fiction worlds. It represents an approach which explores rules of construction on a semiotics level as well as systems pragmatics. According to this approach, for example, our world where we currently live is one of possible worlds. Exploration of those possibilities is the topic of the edition.