MENU

ZAVŘÍT

Zahradní kosatce a jejich šlechtění v České republice

Zuzana Caspers, Pavel Sekerka

Výzkumný program: Rozmanitost života a zdraví ekostystémů

Kosatce jsou jedny z nejvýznamnějších zahradních trvalek a Průhonická botanická zahrada se jejich šlechtění a konzervaci věnuje již od šedesátých let 20. století. Publikace, kterou vytvořili kurátorka sbírky kosatců Průhonické botanické zahrady Zuzana Caspers a botanik Pavel Sekerka, přináší podrobný přehled odrůd zahradních kosatců vyšlechtěných v Československu a České republice od počátku šlechtění v padesátých letech po současnost. Uvádí rozdělení kosatců do zahradnických skupin, jejich charakteristiku a stručný popis nároků na pěstování. Připomíná nejvýznamnější české šlechtitele, kteří se na šlechtění kosatců podíleli. Brožura dále zmiňuje Středoevropskou kosatcovou společnost a registraci a hodnocení novinek v Průhonické botanické zahradě.
V brožuře, která zdaleka není určena pouze pro odborníky, autoři podávají přehled oceněných odrůd a popis nejvýznamnějších českých odrůd kosatců a vyzdvihují podíl Průhonické botanické zahrady na šlechtění a uchování genofondu českého šlechtění v rámci Národního programu konzervace genetických zdrojů rostlin, databáze GRIN a možnost sdílení genetických zdrojů.