MENU

ZAVŘÍT

Výzkum termojaderného plazmatu na tokamaku COMPASS

Slavomír Entler (ed.) a kol.

Výzkumný program: Systémy pro jadernou energetiku

Jednou z hlavních podmínek využití jaderné fúze jako energetického zdroje je hluboké porozumění procesům probíhajícím ve vysokoteplotním plazmatu. Tokamak COMPASS umožnil za dobu provozu vytvořit vysoce kvalifikovaný tým experimentátorů a teoretiků a sám se stal unikátním nástrojem pro špičkový fyzikální a technologický výzkum. Publikace popisuje metody diagnostiky používané při výzkumu vysokoteplotního plazmatu a přibližuje čtenáři způsob práce na tokamaku. Vybrané výzkumné projekty ukazují úzké propojení fyzikálního výzkumu a technologického vývoje fúzních energetických reaktorů. Publikace je určena pro technicky orientovanou veřejnost.