MENU

ZAVŘÍT

Výzkum pro energetiku: vybraná témata

Emil Pelikán, Volodymyr Lynnyk, Ota Samek, Michal Šyc, Magdalena Bendová, Martin Koller, Martin Luxa, Pavel Procházka a kol.

Program: Účinná přeměna a skladování energie

Předkládaná brožura uvádí příklady výzkumu Akademie věd České republiky, který vznikl v rámci programu Účinná přeměna a skladování energie. Program je součástí Strategie AV21, iniciativy AV ČR, v níž jednotlivá pracoviště AV ČR spojila své síly ke společnému řešení palčivých společenských problémů.

Zajištění dlouhodobé energetické soběstačnosti a bezpečnosti České republiky, zlepšení exportního potenciálu výrobců v oboru energetiky a snižování ekologické zátěže jsou aktuálními společenskými výzvami pro výzkum v oboru účinné přeměny různých zdrojů energie a v oboru skladování a inteligentního přenosu energie. Program Účinná přeměna a skladování energie se zaměřuje na obnovitelné zdroje a související zvýšené nároky na přenosovou soustavu a skladování energie, geofyzikální podmíněnost větrné, solární a geotermální energetiky, vývoj nanostrukturních materiálů pro konverzi a skladování energie, ale i významné inovace tepelných elektráren (na fosilní paliva i nejaderných částí jaderných elektráren), které v následujících desetiletích pravděpodobně zůstanou důležitým zdrojem elektrické energie. Komplexní výzkum palivových technologií zahrnuje využití separovaných produktů spalování a energetické využití odpadů. Decentralizace výroby energie vyžaduje vývoj inteligentních přenosových sítí postavených na teoretickém základě statistických a dynamických modelů. Pro vyrovnávání kolísavé produkce elektrické energie z obnovitelných zdrojů jsou potřebné dostatečné kapacity pro skladování energie.

Brožura je členěna do čtyř tematických okruhů: řízení energetické soustavy s obnovitelnými zdroji, paliva pro energetiku, materiály pro energetiku a účinné a spolehlivé tepelné elektrárny. Naším cílem bylo populární formou informovat o vybraných výzkumných tématech a podpořit zájem podnikatelské sféry, veřejné správy i jiných výzkumných institucí o spolupráci ve výzkumu orientovaném na moderní energetiku.