MENU

ZAVŘÍT

Vulkanismus – vnitřní energie Země

Lukáš Krmíček (Geologický ústav)

Geologický ústav AV ČR, v. v. i., je výzkumná organizace multioborového zaměření, jejíž hlavním cílem je získávat, interpretovat a integrovat znalost zemského systému a jeho geologické i biologické minulosti. Bez tohoto komplexního přístupu by nebylo možné dostatečně přesně porozumět současnému přírodnímu prostředí. Zemský systém je chápán jako výsledek interakce vnitřních a vnějších geologických procesů, vývoje bioty a vlivu člověka. Samotná sopečná činnost, které je věnována tato brožura, se výše uvedenými aspekty široce prolíná. V brožuře jsou postupně představeny hlavní typy sopečné činnosti, oblasti s aktivním vulkanismem, nejnebezpečnější sopky světa, sopky na našem území a v závěru je uveden komentář k vulkanismu jako globální hrozbě.