MENU

ZAVŘÍT

Ústav analytické chemie AV ČR

Lukáš Alexa, Filip Duša, Miloš Dvořák, Antonín Hlaváček, Jan Kratzer, Jana Křivánková, Pavel Kubáň, Petr Kubáň, Jana Lavická, Tomáš Matoušek, Pavel Mikuška, Jan Přikryl, Anna Týčová, Zbyněk Večeřa, Julie Weisová (IAC Brno)

Předkládaná brožura přináší krátký přehled vybraných výzkumných směrů na Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i. V pěti článcích postupně každé z pěti vědeckých oddělení ústavu (oddělení bioanalytické instrumentace, elektromigračních metod, separací v tekutých fázích, analytické chemie životního prostředí a stopové prvkové analýzy) představuje vybrané téma ze své činnosti. Pro další informace navštivte www.iach.cz a www.CE-CE.org.