MENU

ZAVŘÍT

Tradice a současnost masarykovských studií

Jana Dvoráková, Dagmar Hájková, Helena Kokešová, Lucie Merhautová, Jakub Štofaník, Josef Tomeš
Martin Klečacký (ed.)
(Masarykův ústav a Archiv)

V červenci 2022 uplynulo devadesát let od zřízení Ústavu T. G. Masaryka, první prezidentské knihovny v Evropě, která měla za úkol pečovat o odkaz prvního československého prezidenta a nadále jej rozvíjet. Následné historické události, válečný konflikt a doba komunistické totality ovšem zcela znemožnily fungování ústavu, některé jeho sbírky se ztratily, další byly účelově rozděleny či předány do správy jiných institucí. Teprve po pádu komunistického režimu mohl být ústav obnoven, jeho neutěšený personální a finanční stav ovšem vyřešilo až zřízení Masarykova ústavu v rámci Akademie věd ČR. Publikace ukazuje složitý vývoj, kterým Masarykův odkaz v podobě jeho archivu a knihovny prošel, představuje tradici i současný stav výzkumu osobnosti T. G. Masaryka, jeho života a díla v kontextu politických, sociálních či náboženských dějin druhé poloviny 19. a 20. století, a zároveň obsahuje důležité odkazy pro případné zájemce o tuto problematiku.