MENU

ZAVŘÍT

Tornádo

Petr Zacharov, Petr Münster, Jan Daňhelka, Radek Tomšů (Ústav fyziky atmosféry, Český hydrometeorologický ústav)

Na večer 24. června 2021 mnozí z nás nezapomenou. Několik obcí na jižní Moravě tehdy přepadlo tornádo, které nemělo v české historii obdoby. Mnoho lidí přišlo o své domovy, majetky, šest lidí tornádo bohužel připravilo o život. I zkušení meteorologové byli zaskočeni, protože s tak extrémním jevem nemají zkušenosti a rozhodně jej na našem území neočekávali. Jak to, že ve 21. století nás příroda ještě stále může takhle překvapit?

Tornáda se vyskytují na všech kontinentech, samozřejmě s výjimkou Antarktidy. I když to třeba není obecně známo, vyskytují se i v České republice s průměrnou četností 1 až 3 případy za rok. Ale i přesto, že se nám v současnosti málokteré tornádo schová – díky lidem s chytrými telefony a sociálním sítím – evidujeme roky, např. 2019 a 2020, kdy o žádném výskytu tornáda v ČR nevíme. Možná že v těchto letech tornáda byla – ale nikdo je nezaznamenal. Slabá tornáda s malými škodami mohou snadno uniknout zájmu veřejnosti, a proto neproběhne ani nutný terénní průzkum. Ten je mnohdy jedinou možností, jak prokázat existenci tornáda, lépe řečeno snahou rozlišit stopy po tornádu od stop po přímočarém větru.

V roce 2021 jsme si do české databáze přidali tornádo síly IF4, ze kterého ještě teď přebíhají po zádech mrazivé pocity.