MENU

ZAVŘÍT

Svoboda vůle a otázka morální a trestní odpovědnosti

David Černý, Adam Doležal, Tomáš Doležal, Petr Dvořák, Tomáš Marvan, Vladimír Mikeš

Program: Efektivní veřejné politiky a současná společnost

Vyplývá z naší představy o příčině a účinku, že je svět deterministický? Může vůbec člověk svobodně volit své činy? Pokud ne, je za ně odpovědný? A co to znamená pro trestní systém, který počítá s pojmem odpovědnosti za vlastní jednání? Brožura Svoboda vůle a otázka morální a trestní odpovědnosti, která vznikla ze setkání filozofů a teoretiků práva, si klade za cíl nabídnout čtenáři stručný přehled problematiky svobodné vůle a odpovědnosti. Představuje základní pojmy determinismu, kompatibilismu, libertarianismu a rozvádí některé argumenty, o které se lze opřít, chceme-li podpořit, či naopak vyvrátit intuici o tom, že člověk je svobodná bytost a původce svých vlastních rozhodnutí.

Vymezení filozofického kontextu otázky svobody a odpovědnosti je provedeno především s ohledem na způsob, jak se tato otázka klade v oblasti práva – a to jak trestního, tak soukromého. Vcelku chce tato publikace ukázat, jakými směry se na půdě Akademie věd ČR ubírá aktuální výzkum mezioborové skupiny filozofů a právníků, která chce svou prací přispět také k otevření diskuse v rámci širší veřejnosti a ke zpřístupnění důležitých témat, k nimž dosud v češtině neexistuje téměř žádná literatura.