MENU

ZAVŘÍT

Stromy v zemědělství. Historie a současnost agrolesnictví v České republice

Jana Krčmářová (ed.)

Výzkumný program: Záchrana a obnova krajiny

Klimatické změny, negativní externality konvenčního zemědělství, multifunkční požadavky na zemědělskou krajinu ze strany ochrany přírody i turistického průmyslu, to vše můžeme označit za hnací síly návratu stromů do zemědělské krajiny. Agrolesnictví se může stát lékem na mnohé ze současných problémů a jeho environmentální přínosy jsou nesporné.
Jak se přitom dočteme v historických kapitolách předkládané publikace, kombinace stromů se zemědělským využitím půdy je prastará a stromy ze zemědělské půdy či zemědělské využívání lesů nemizely ani v dobách historicky bližších.
Jak by mohlo současné agrolesnictví vypadat v našich zemích, je ožehavá a do určité míry stále ještě experimentální otázka. O odpovědi se prostřednictvím této brožury pokoušejí pracovníci několika ústavů Akademie věd ČR – botanici, entomologové, environmentální historici a etnologové z Botanického, Entomologického a Etnologického ústavu –, ale také krajináři a fytoenergetici z VÚKOZ, v. v. i., a zemědělští a lesní odborníci i sociologové z ČZU a MENDELU.