MENU

ZAVŘÍT

Stromy v krajině

Petr Petřík, Aleš Rudl (eds.)

Výzkumný program: Záchrana a obnova krajiny

Jak vnímáme staré stromy a jakou hodnotu jim přikládali lidé dříve? Máme dnes ještě zájem o starobylé mohutné stromy a jejich svědectví? A jak se vůbec lidská společnost vztahovala ke stromům v historii (památné stromy, paměť stromů) a jak s nimi nakládá v současnosti (stromy v zemědělství, stromy jako symbol či jako klíčová komponenta lesních ekosystémů)? Jak například poznáme, že se stromy používaly pro těžbu pryskyřice? Jaké jsou stopy tradičního ořezávání stromů v současné krajině? A také, jak se daří vzácným lišejníkům v nelesní krajině či jak spolehlivými indikátory změny klimatu jsou dřeviny parků a zahrad – to jsou různorodá a přece vzájemně blízká témata, jimiž se zabývá brožura Stromy v krajině.

Botanik Petr Petřík a dendrolog Aleš Rudl na sklonku roku 2021 uspořádali pracovní seminář v dejvické Vile Lanna, kam pozvali odborníky a zájemce o tuto problematiku, a výsledky jejich bádání a diskusí nyní předkládáme čtenářům v této publikaci, která tak může sloužit k propojení přírodovědného a kulturněhistorického hlediska anebo k prosté ochraně starých stromů a k tomu, abychom si uvědomili jejich hodnotu.