MENU

ZAVŘÍT

Rostliny: lékaři, ale i zabijáci

Jakub Bumba, Olga Šolcová

Výzkumný program: Potraviny pro budoucnost

Publikace Rostliny: lékaři, ale i zabijáci, jež vychází v rámci Strategie AV21, pojednává o užívání léčivých rostlin, které lidstvo provázejí od nepaměti. V historickém i geografickém kontextu představuje jejich používání od prvopočátků až po současnost, kdy je tento trend opět na vzestupu. Vyzdvihuje jejich nepostradatelnost v lidovém léčitelství, v počátcích moderního lékařství, ale i v přítomnosti. Zároveň však poukazuje na jejich možnou úlohu v travičství.
Brožura upozorňuje na případy neuvážených kombinací i dávkování, jejichž neznalost může namísto léčby vyústit až v život ohrožující stavy. Popisuje celou řadu látek, jež lze v rostlinách nalézt, jejich využití i konkrétní zástupce. Zmiňuje, jak mohou být i rostlinné jedy ve střídmých dávkách součástí našeho jídelníčku či léčiv, a jak mohou léčivé rostliny naopak způsobit vážné otravy. Potenciál rostlin bývá v dnešní době často podceňován, ale i přeceňován. Navíc internet jakožto nejpoužívanější zdroj informací často poskytuje zkreslené, nebo dokonce zavádějící údaje o použití různých rostlin spolu s odkazy na preparáty s nejasnými účinky. Pouze dávka rozhoduje, je-li látka jedem, známé rčení Paracelsa, alchymisty a lékaře z 16. století, je proto hlavním poselstvím této brožury.