MENU

ZAVŘÍT

Psychologický ústav

Filip Smolík a kol.

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., patří v rámci Akademie věd k menším pracovištím, ale zabývá se širokou škálou témat, která se týkají nejrůznějších oblastí lidské činnosti. Tato brožura představuje průřez některými tématy, kterým se kolegové z PSÚ AV ČR dlouhodobě věnují. Patří k nim problematika výzkumu poznávacích procesů, sociálních a osobnostních jevů i metod psychologického výzkumu.

Ústav se zabývá výzkumem, který na jedné straně hraničí s přírodními vědami a neurovědami, na druhé pak i s dalšími sociálními vědami a s humanitními obory. Pobočky ústavu se nacházejí v Brně a v Praze.