MENU

ZAVŘÍT

Praktická gemmoterapie

Marie Šimková, Miloslav Šimek

Výzkumný program: Záchrana a obnova krajiny

Gemmoterapie, jejíž počátky najdeme zřejmě už v pravěku, je speciální fototerapeutická metoda využívající především pupeny, mladé výhonky stromů a keřů, klíčky semen, ale i mladé kořínky a zárodečné tkáně rostlin pro přípravu extraktů k léčebnému použití. Účelem této brožury je podat stručný přehled o základních technikách, které gemmoterapie využívá při přípravě léčivých preparátů, dále o působení pupenů vybraných dřevin na lidský organismus a konečně o hlavních oblastech, kdy je možné nebo účelné použít gemmoterapeutické preparáty. Zájemcům tak umožňuje přístupnou formou nahlédnout do oblasti využití rostlin donedávna v českém prostředí naprosto neznámé.
Po krátkém uvedení do světa rostlin autoři popisují přípravu gemmoterapeutických tinktur a zásady při užívání gemmoterapeutik. Dále se podrobně věnují pupenům určeným k léčbě jednotlivých skupin potíží (trávicí, vylučovací, dýchací, pohybové ústrojí, oběhový systém, gynekologické obtíže). Brožura není návodem pro experimentování s vlastním zdravím nebo se zdravím jiných lidí, neznamená kompletní náhradu doporučení odborníků, avšak může se stát vhodným doplňkem při léčení jak akutních, tak zejména chronických onemocnění , vždy ovšem pod vedením zkušeného terapeuta.