MENU

ZAVŘÍT

Potraviny od pravěku po současnost – a chutnalo by nám?

Martina Dlasková, František Kaštánek, Olga Šolcová

Výzkumný program: Potraviny pro budoucnost

Více méně nekonfliktní rozvoj potravinové kultury, narušený a ovlivněný zejména společenskými událostmi (války, migrace apod.), se stává v poslední době poplatným enormnímu rozvoji světové populace a s tím souvisejícímu zvyšování potravinových nároků. Naplnění těchto nároků je však z řady příčin ohroženo, a to zejména kvůli ubývání zemědělské plochy. V posledních letech je dostupnost potravin ohrožena i neovlivnitelnými faktory, jako jsou globální klimatická změna, pandemie covidu-19, války i úsilí snížit tzv. uhlíkovou stopu. Přineslo to snahu vyvíjet nové potraviny (např. syntetické maso a mléko), respektive obrátit se k přírodním zdrojům dosud využívaným jen lokálně.

Tato publikace se snaží nastínit vývoj potravin od pravěku až po současnost, přičemž nabízí zamyšlení, jakým způsobem se budou potraviny vyvíjet v následujících dekádách. Historie potravin je interdisciplinární obor zkoumající historické a kulturní, ekonomické, sociální i environmentální dopady potravin a lidské výživy. Je to jiný obor než tradičnější kulinářská historie, která se zaměřuje na vznik a úpravu konkrétních receptů. Ovšem nejrůznější kulinářské návyky, jež se v průběhu věků vyvinuly v různých částech světa, jsou nepochybně spjaty s potravinami, které byly v dané době dostupné a zpracované tak, jak bylo běžné.