MENU

ZAVŘÍT

Plané druhy pivoněk v zahradní kultuře

Pavel Sekerka

Výzkumný program: Rozmanitost života a zdraví ekosystémů

Pivoňky patří k nejvýznamnějším a nejdéle pěstovaným zahradním rostlinám. Průhonická botanická zahrada se jejich pěstování věnuje od sedmdesátých let 20. století. V kolekci zahrady jsou kromě zahradních odrůd také plané druhy pivoněk. Mnohé z nich jsou v přírodě ohrožené, či dokonce kriticky ohrožené. Předkládaná publikace botanika RNDr. Pavla Sekerky podává zevrubný přehled planých druhů pivoněk, které mají využití v zahradní kultuře. Obsahuje jejich popis, rozšíření v přírodě, zahradní formy a podíl planých druhů na šlechtění historických i moderních odrůd. Dále přináší souhrnnou informaci o českých botanických zahradách, jež prezentují a uchovávají sortimenty pivoněk, a připomíná významný podíl Průhonické botanické zahrady na konzervaci jejich genofondu v rámci Národního programu konzervace genetických zdrojů rostlin, databáze GRIN a možnost sdílení genetických zdrojů.