MENU

ZAVŘÍT

Organická hmota nad zlato

Veronika Jílková a kol.

Výzkumný program: Potraviny pro budoucnost

Půda je základním zdrojem obživy lidstva. Pro zachování kvalitní a zdravé půdy, která zajišťuje pravidelný přísun živin plodinám a díky dobré struktuře vhodně hospodaří s vodou, je však zásadní dostatečný obsah organické hmoty. Intenzifikace zemědělství ve smyslu neustálého vytěžování půdy kvůli zajištění dostatečného množství potravin pro narůstající lidskou populaci má však za následek drastické snižování obsahu organické hmoty v půdě. Předkládaná brožura se zaměřuje na význam organické hmoty v půdě, a to nejen ve vztahu k produkci potravin, analyzuje současný stav obsahu organické hmoty v půdách České republiky a zabývá se možnostmi nápravy tohoto stavu z hlediska přídavků organické hmoty do půdy a potenciálních rizik s tím spojených. V závěru najdou čtenáři a zájemci doporučení, jaké postupy vedou ke zvyšování obsahu a k omezení ztrát kvalitní organické hmoty z půdy a s tím souvisejícímu zlepšování parametrů půdy zásadních pro udržitelnou produkci potravin, zmírnění vlivů globální změny klimatu a zachování zdravé půdy pro další generace.