MENU

ZAVŘÍT

Nářečí dříve a nyní: Český jazykový atlas (2., aktualizované vydání)

Martina Ireinová, Hana Konečná (Ústav pro jazyk český)

Víte, co znamenají např. slova ogar, kret, lelík, kotrna, merfán, blížňata, šmigrust, stokráska?

Brožura z dialektologického oddělení ÚJČ v Brně přináší stručné informace o rozsáhlém výzkumu českých, moravských a slezských nářečí, která v dnešní době nenávratně mizí přímo před očima. Podrobně jsou poznatky z tohoto bádání shrnuty v šestisvazkovém Českém jazykovém atlase. Materiál pro Atlas byl shromážděn v šedesátých až sedmdesátých letech 20. století v 420 venkovských lokalitách a 57 městech během výzkumu, jehož se zúčastnilo téměř 5400 nářečních mluvčích.

Na mimořádnou hodnotu Českého jazykového atlasu ukazuje i skutečnost, že mu v roce 2008 byla v soutěži Slovník roku udělena Cena poroty za výkladový slovník.