MENU

ZAVŘÍT

Migrace a česká etnologie

PhDr. Stanislav Brouček, CSc. (Etnologický ústav)

Posláním etnologie je nalézat podstatu světa lidí ve srozumitelných každodenních souvislostech, ať už se jedná o minulost, nebo přítomnost, přičemž migrace přestavují jedno z hlavních témat tohoto oboru.

V předkládané publikaci nejde o představení vývoje teorií, nýbrž především o to, co etnologie v podmínkách Etnologického ústavu AV ČR zkoumala, publikovala a čím se hodlá zabývat ve smyslu svého specifického pohledu. Byl to a dosud je především zájem o vnější migrace, tedy vystěhovalectví (emigraci) za hranice českých zemí v různých dobách, nebo také o vyhnání, vypuzení (exil). Studuje též přistěhovalectví do českých zemí (imigraci) a v návaznosti na příchod jinoetnické populace zkoumá také problematiku integrace, cizinectví nebo menšinový život národnostních skupin, které jsou Českou republikou respektované a podporované. Zabývá se i reemigrací a návratovými programy lidí českého původu zpět do ČR, především pokud se jedná o tzv. řízené migrace. V menším měřítku studuje pohyb obyvatelstva v hranicích ČR (vnitřní migrace).