MENU

ZAVŘÍT

Metodika ke zpracování archivních materiálů o historickém využívání lesních majetků

Silvie Suchánková, Ondřej Vild, Péter Szabó, Markéta Chudomelová, Radim Hédl

Výzkumný program: Záchrana a obnova krajiny

Metodika ke zpracování archivních materiálů o historickém využívání lesních majetků přináší teoretické i praktické informace pro zájemce o archivní výzkum, kteří nemají doposud žádné zkušenosti se studiem archiválií, a umožňuje jim základní orientaci při tomto studiu v českých archivech. Metodika vychází ze současné právní úpravy, z archivních řádů a pokynů a popisuje nynější způsob práce v archivech. Cituje také nejnovější literaturu a zdroje k dané problematice.
Příručka je primárně určena zájemcům o historii lesnictví, pro něž se zaměřuje na základní archivní prameny přinášející informace o lesích a lesním hospodaření. Pro terénní lesnickou práci většinou není třeba nahlížet do archiválií, avšak pokud lesníka systematičtěji zajímá historie nějaké lokality, může nalézt potřebné informace právě v archivech.
Hlavními úskalími, která nás mohou při archivní práci provázet, jsou problémy s orientací v archivní síti, v archivní terminologii, ve fondech příslušných archivů a jejich následném studiu. Metodika proto cílí hlavně na tyto oblasti a pomáhá se v nich lépe zorientovat. Zájemcům tak předkládá návod na samostatnou práci v českých archivech.