MENU

ZAVŘÍT

Malé modulární reaktory

Martin Ďurďovič, Slavomír Entler, Jan Horáček, Jiří Málek, Jan Syblík, Vladimír Wagner

Výzkumný program: Udržitelná energetika

Jaderná energie představuje nejefektivnější a nejsilnější energetický zdroj, jaký lidstvo zná. Přitom jde o nízkoemisní a nízkouhlíkový zdroj, který umožňuje účinně snižovat emise při výrobě elektřiny a který jako jeden z mála může účinně zpomalit globální oteplování způsobující klimatické změny. Jaderná energetika v řadě zemí prokázala, že její rozšíření úspěšně vede k nízkoemisní energetice (Francie, Švýcarsko, Švédsko a další). S omezením výstavby jaderných elektráren byl současně utlumen také vývoj nových konceptů jaderných reaktorů. Odpovědí na tento stav je vývoj nových malých pasivně bezpečných modulárních reaktorů, umožňujících snížit komerční i technologická rizika, a intenzifi kace vývoje nových reaktorů na bázi jaderné fúze. Malé (Small Modular Reactor, SMR) a mikromodulární (Micro Modular Reactor, MMR) reaktory tak představují významný krok ve vývoji jaderných zdrojů energie. Nová technická řešení s vysokým stupněm pasivní bezpečnosti a nízkými celkovými investičními náklady přibližují výstavbu jaderných elektráren komerční sféře a rozšiřují možnosti využití jaderné energie.