MENU

ZAVŘÍT

Kvantové technologie

Josef Lazar

Výzkumný program: Průlomové technologie budoucnosti

O tématu kvantových technologií je v poslední době slyšet stále častěji. Vedle umělé inteligence, fotoniky, biotechnologie či digitalizace je to jeden z nejnovějších technologických pojmů, s nímž jsou spojena velká očekávání. Je pravděpodobné, že kvantové technologie budou mít v blízké době podobný celospolečenský transformační účinek, jaký měl nástup počítačů, internetu – nebo účinek, jehož jsme dnes svědky v souvislosti s umělou inteligencí. Přitom kvantové technologie jsou souborem inovací, které přinesla skutečně špičková fyzika na hranici poznání. Jsou nejen aplikací fyziky, ale vznikaly v úzkém propojení fyzikálního výzkumu a vývoje nástrojů a přístrojů, jež pokrok v experimentální fyzice umožnily.

Kvantové technologie tzv. druhé vlny, o kterých se nyní mluví, využívají efekty a „podivnosti“ kvantové fyziky. Zvláště jde o kvantové provázání (entanglement) a kvantové superpozice. Technické nástroje, jež máme nyní k dispozici, umožňují pracovat s jednotlivými objekty kvantového světa a jejich stavy. Otevírá to cestu k univerzálnímu kvantovému počítači, který by určité úlohy dokázal řešit s nebývalou rychlostí, ke kvantovým komunikacím nabízejícím zcela bezpečný přenos dat, k senzorům s bezprecedentní citlivostí či měření času a navigaci mnohem přesnějším, než jsou možné dnes. Pojďme tedy v tomto přehledu alespoň trochu hlouběji nahlédnout, co kvantové technologie umí a čeho se od nich můžeme v dohledné době dočkat.