MENU

ZAVŘÍT

Kouzla a čáry v českých nářečích

PhDr. Libuše Čižmárová, CSc. (Ústav pro jazyk český)

Jako v mnoha jiných světových kulturách, i na našem území se objevuje fenomén čarodějnictví sahající hluboko do minulosti. Definice tohoto jevu není jednoduchá. České názvosloví spojené s kouzelnickými a čarodějnickými praktikami a osobami tyto praktiky provozujícími je poměrně bohaté. Autorka publikace PhDr. Libuše Čižmárová, CSc., z Dialektologického oddělení ÚJČ AV ČR, v. v. i., v Brně, čerpala zejména z Dotazníku pro výzkum českých nářečí, jenž byl podkladem pro Český jazykový atlas, a z Archivu lidového jazyka, souboru cca 1,5 milionu excerpt, v současnosti digitalizovaných a průběžně doplňovaných o další materiály.