MENU

ZAVŘÍT

Kardinál Tomášek v období normalizace

Jaroslav Šebek (Historický ústav)

Většina čtenářů si kardinála Františka Tomáška vybaví jako starého muže, který v listopadu 1989 promlouval v pražské katedrále, nebo si vzpomene, jak v dubnu 1990 vítal papeže Jana Pavla II. při jeho první návštěvě Československa. Někteří z pamětníků či spolupracovníků si mohou vybavit opatrného člověka, který se spíš snažil vyhýbat konfliktům se státní mocí.
V každém případě nešlo o jednoduchou osobnost, kterou bychom mohli interpretovat černobíle. Postupně rostl pod tlakem konfliktů a obtíží a také díky spolupráci s okruhem svých kněžských i laických poradců získával stále kritičtější přístup ke komunistické moci, a stával se tak jednou z ikon zápasu za svobodu a demokracii. Brožura přináší malý vhled do bádání o této nepochybně zajímavé a důležité postavě naší nedávné historie.