MENU

ZAVŘÍT

K čemu potřebujeme politické strany?

Matej Cíbik, Vladimír Mikeš, Jaroslav Rytíř (eds.)

Výzkumný program: Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací

Opravdu pro fungování vyspělé demokratické společnosti potřebujeme politické strany? Na tuto zdánlivě jednoduchou otázku dosud neexistuje jednoduchá odpověď. K otázce po smyslu a fungování politických stran lze přistupovat různými způsoby a z různých perspektiv. Jednu empirickou danost mají však tyto perspektivy společnou: politické strany hrály a hrají klíčovou roli v každé funkční moderní demokracii. Vlastně si neumíme představit, jak by vypadal demokratický politický systém bez stran – jejich role se proto skutečně zdá nezastupitelná. Předkládaná příručka, na níž se autorsky podíleli Matej Cíbik, Vladimíra Dvořáková, Petr Vymětal, Michal Pehr a Michel Perottino, mapuje důvody, proč se máme domnívat, že nejde o pouhý dojem či historickou nahodilost. Vedle toho se také pokouší podat přehled rizikových vlastností, které v sobě politické strany a idea stranictví od počátku nesou. Obojí by mohlo přispět k pochopení „krize“ politických stran, o níž se dnes často mluví.