MENU

ZAVŘÍT

Jaroslav Šterzl a Ctirad John

RNDr. Martin Bilej, DrSc., a kol. (Mikrobiologický ústav)

Dnes nesmírně důležitý a stále se rozvíjející obor imunologie původně vznikl z poznatků lékařské mikrobiologie, nicméně brzy se osamostatnil. Jedním z těch, kteří stáli u zrodu moderní, světové a hlavně československé imunologie, byl Jaroslav Šterzl, jehož nedožité 90. narozeniny si v roce 2015 připomínáme.

V témže roce slaví své 95. narozeniny další významná osobnost tohoto oboru – Ctirad John, Rytíř stavu lékařského, který se mimo jiné zasloužil o vznik a rozvoj imunologie na 1. lékařské fakultě UK.

Těmto dvěma osobnostem české i světové imunologie jsou věnovány vzpomínky a postřehy jejich nejbližších spolupracovníků.