MENU

ZAVŘÍT

Jak se do lesa volá...

Petr Petřík, Josef Fanta, Tomáš Janík, Jan Stachura (eds.)

Výzkumný program: Rozmanitost života a zdraví ekosystémů

Publikace Jak se do lesa volá… vznikla v rámci výzkumného programu Strategie AV21 a jejím cílem je zájemcům z odborných kruhů i z řad veřejnosti v přístupné podobě podat základní informace o současné situaci a zdůvodnit potřebu změny hospodaření v našich lesích. Na jejím vzniku se podíleli nejen odborníci z několika ústavů a pracovišť Akademie věd ČR, ale také lesničtí specialisté, či dokonce praktičtí lesníci (Česká zemědělská univerzita v Praze, Česká geologická služba, Glopolis, IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o.).
Brožura je rozdělena do čtyř kapitol podle tematického zaměření příspěvků. V kapitole Les pohledem člověka autoři pohlížejí na les prostřednictvím nástrojů dvou humanitních disciplín – historie a sociologie. V druhé kapitole se příspěvky soustřeďují na půdu a procesy v ní a na vegetaci. Třetí kapitola nazvaná Hospodaření v měnícím se klimatu zkoumá les procházející těžkými zkouškami, které se týkají i našeho území. Publikaci uzavírá kapitola Lesy a jejich budoucnost, v níž autoři navrhují některá možná řešení včetně legislativních změn.
Naše budoucí lesy budou jiné než ty, které nám zanechali předchůdci. Jiné bude i lesnictví. Pěstování lesů v nadcházejícím období bude bohužel zatíženo mnoha nejistotami, jejichž zdrojem se stane změna klimatu. Lesnictví musí být adaptabilní, aby bylo schopno flexibilně reagovat na možné neočekávané okolnosti. Pro dobrá řešení je proto třeba zajistit spolupráci a koordinaci činnosti tří společenských složek: výzkumu (informace), politiky (legislativa) a lesních hospodářů (výkon hospodaření). Jak autoři zdůrazňují, významnou roli v tomto složitém procesu měny ale bude mít i občanská společnost a její ekologické povědomí.