MENU

ZAVŘÍT

Eutanazie z pohledu medicíny, filozofie a práva

David Černý, Adam Doležal, Tomáš Doležal, Tomáš Hříbek, Pavel Klener, Josef Koutecký, Pavel Pafko, Ondřej Sláma, Pavel Ševčík

Program: Efektivní veřejné politiky a současná společnost

Tato publikace si klade za cíl představit ve velmi kompaktní formě stav současné diskuse o eutanazii, případně dalších formách lékařské asistence na konci života pacienta (paliativní péče, sebeusmrcení pacienta za pomoci lékaře atd.). O této problematice u nás v posledních letech sice bylo už leccos publikováno, ale zdá se nám, že mezi odbornou lékařskou (natož laickou) veřejností je zatím velmi nízké povědomí o pojmových rozlišeních a argumentech, které na toto téma nabízí současná bioetika.

V České republice dosud chybí skutečně otevřená diskuse, a to především diskuse interdisciplinární, které by se účastnili jak lékaři, tak bioetici (filozofové) a právníci. Oficiální konsenzus v rámci české lékařské komunity zatím bez rozlišení odmítá eutanazii jako takovou. Pečlivou filozofickou analýzu nahrazují občasné tendenční připomínky hrůz nacismu či nereflektovaná náboženská přesvědčení. Současná právní úprava vede k tomu, že se mnozí lékaři u nás obávají otevřeně hovořit o své klinické praxi, neboť riskují trestněprávní postih. Přitom je nasnadě, že řada lékařů považuje současný stav z různých důvodů za neuspokojivý a přeje si přinejmenším věcnou diskusi, ať už budou její výsledky jakékoliv.

Dosavadní nedostatek věcných a přitom stručných informací stál patrně za úspěchem brožury Eutanazie – ano, či ne? Aktuální medicínské, filozofické a právní perspektivy, která vyšla v této edici v 2015 a jejíž náklad byl rychle rozebrán. To autory přimělo k přípravě druhého, poněkud pozměněného a rozšířeného vydání. Ani v něm se však nepokouší prosadit jednotný názor na morální přípustnost, resp. legalizaci (nějaké formy) eutanazie, jde jim spíše o vyjasnění stanovisek. Mezi autory jsou jak odpůrci, tak obhájci různých forem eutanazie.