MENU

ZAVŘÍT

Ekologická infrastruktura krajiny

Petr Petřík, Jana Macková, Josef Fanta (eds.)

Výzkumný program: Rozmanitost života a zdraví ekosystémů

Komise pro životní prostředí AV ČR a Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj uspořádaly 12. června 2018 seminář zaměřený na roli občanské společnosti v procesu ochrany, správy a plánování ekologické infrastruktury krajiny (tj. drobné vodní toky, mokřady, rozptýlená zeleň). Seminář proběhl pod záštitou Ministerstva pro životní prostředí jako součást Strategie AV21. V příspěvcích, které se soustředily především na zemědělské využívání krajiny a jeho vliv na strukturu krajiny, nešlo jen o to, konstatovat, že existují různé negativní jevy, a poukázat na jejich příčiny. Kulturní krajina je výsledkem působení člověka na přírodní systém a jeho adaptace pro potřeby společnosti. Do programu semináře byly proto zařazeny i podněty, jak vzniklou negativní situaci řešit, ale rovněž příklady dobré praxe a informace o nástrojích, které se při většinou složitém procesu nápravy škod na krajině dají uplatnit. Shrnutí jednotlivých příspěvků, jež neztratily nic na své aktuálnosti, vám nyní nabízí tato publikace.