MENU

ZAVŘÍT

Dvojjazyčná lexikografie a SLÚ AV ČR

Iveta Krejčířová (Slovanský ústav)

Dvojjazyčná lexikografie má ve Slovanském ústavu dlouholetou tradici. V průběhu desetiletí se tak objevily Rusko-český slovník, Velký rusko-český slovník, Česko-polský slovník, Polsko-český slovník, Bulharsko-český slovník, Česko-maďarský slovník, Rumunsko-český slovník, Makedonsko-český slovník, Srbocharvátsko-český slovník, těsně před dokončením je Slovinsko-český slovník. Postupem času se pozornost zaměřila hlavně na oblast rusistickou a ukrajinistickou. Vznikl tak pětisvazkový Velký česko-ruský slovník a dále dvousvazkový Česko-ruský slovník a Rusko-český slovník. Zkušenosti se předávaly z generace na generaci a tradice nebyla přerušena ani po roce 1989. Nové slovníky Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů, Velký česko-ruský slovník na CD-ROM i v knižní podobě zahrnovaly novou slovní zásobu. Přelomovou se stala Rusko-česká elektronická slovníková databáze – první slovník vytvořený v elektronické podobě, včetně verze pro mobilní telefony. Velký česko-ruský slovník, zpracovávaný od sedmdesátých do počátku devadesátých let minulého století, dosud ale nevydaný, je nyní dokončován a také převáděn do elektronické podoby. Vydány byly i dvousvazkový Ukrajinsko-český slovník, Ukrajinsko-český a Česko-ukrajinský slovník a, v elektronické podobě, Ukrajinsko-český slovník neologizmů.