MENU

ZAVŘÍT

Denivky: historie, pěstování a šlechtění

Markéta Macháčková

Výzkumný program: Záchrana a obnova krajiny

Denivky stále patří mezi méně známé okrasné rostliny, jejichž šlechtění za posledních sto let učinilo nesmírný pokrok. Denivky nejsou klasickou, tradičně pěstovanou zahradní rostlinou jako kosatce nebo pivoňky. Průhonická botanická zahrada se jejich pěstování věnuje od sedmdesátých let 20. století a v jejích sbírkách se nacházejí jak botanické druhy denivek pocházející z Asie, tak nejstarší kultivary a moderní extravagantní novinky ve šlechtění. V rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů se zahrada také zaměřuje na denivky vyšlechtěné v České republice. Publikace z pera kurátorky sbírky denivek Ing. Markéty Macháčkové představuje denivky od prvních zmínek v pradávných čínských písních až po jejich dnešní zahradní použití. Brožura se zabývá především pěstováním denivek coby okrasných rostlin, ale zmiňuje rovněž jejich léčivé účinky a použití jako užitkových rostlin. Dále představuje jejich šlechtění, stručný popis nároků na pěstování a šlechtění těchto odolných trvalek, zvláštní kapitolu autorka věnuje doporučenému zahradnímu sortimentu. Snahou publikace je přiblížit denivky jako zahradní rostliny a představit širokou paletu barev, tvarů a květů, která byla vytvořena dlouhodobou usilovnou prací šlechtitelů.