MENU

ZAVŘÍT

Budoucnost energetiky: jaderná fúze

Slavomír Entler, Ondřej Ficker, Josef Havlíček, Jan Horáček, Martin Hron, Jan Mlynář, Radomír Pánek, Milan Řípa, Jan Stöckel, Jozef Varju, Vladimír Weinzettl

Výzkumný program: Systémy pro jadernou energetiku

Pokrok v oblastech fyziky termojaderného plazmatu a fúzních technologií umožní v blízké budoucnosti integrovat fúzní reaktory do energetiky. Nejpokročilejším typem fúzních reaktorů jsou tokamaky. Hlavními součástmi tokamaků jsou magnetický a vakuový systém, mezi důležité podpůrné systémy patří kryogenní systém, systém ohřevu plazmatu, diagnostický a řídicí systém, jaderné komponenty a chladicí systém. Zásoby fúzního paliva se nacházejí ve vodě, především ve světových oceánech, jsou snadno dostupné a prakticky nevyčerpatelné. Fúzní elektrárny budou inherentně bezpečné a budou vyrábět elektrickou energii bez negativních vlivů na životní prostředí. Cena výroby elektrické energie z jaderné fúze bude při započtení externích nákladů srovnatelná s cenou výroby elektřiny v jaderných elektrárnách.
Vysoce aktuální brožuru Budoucnost energetiky: jaderná fúze připravil kolektiv autorů z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR, který je zapojen do evropského výzkumu řízené termojaderné fúze a provozuje velkou výzkumnou infrastrukturu tokamak COMPASS.