MENU

ZAVŘÍT

Bibliografie dějin Českých zemí

PhDr. Kristina Rexová, Mgr. Věra Hanelová (Historický ústav)

Bibliografie dějin Českých zemí je kontinuální program vytváření, zpracování a vyhodnocování komplexní bibliografické databáze bohemikální literatury. Je pokračováním projektu oborové (historické) bibliografie nepřetržitě trvajícího v Českých zemích již od roku 1905, v Historickém ústavu Akademie věd od roku 1956.
S nástupem digitálního věku prošla historická bibliografie výraznou proměnou, která ještě zdaleka není ukončena. Neustále se přizpůsobuje novým trendům a potřebám uživatelů a s nárůstem počtu záznamů roste i jejich kvalita.
Bibliografie dějin Českých zemí poskytuje na webu veřejný přístup do databází, které v současnosti obsahují více než 420 000 záznamů o literatuře od r. 1990 (výběrově od roku 1945) (Databáze historické bibliografie), a z let 1895–2012 (Databáze rejstříků Českého časopisu historického). Všechna data jsou volně dostupná bez nutnosti registrace. Webové rozhraní je přístupné v české, anglické a německé verzi.
Bibliografie dějin Českých zemí je prezentována také na sociálních sítích, každým rokem narůstá počet uživatelů. V roce 2017 to bylo v průměru 30 000 návštěv měsíčně.