MENU

ZAVŘÍT

Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800

Andrea Jelínková (Knihovna AV ČR)

Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800 (BCBT) je elektronická databáze, která zpřístupňuje veškerou cizojazyčnou tiskařskou produkci vydanou v českých zemích do roku 1800. Eviduje částečně i data k bohemikální produkci zahraničních tiskáren a výběrově také k české knižní ilustraci. Spolu s databází Knihopis vytvářenou v Národní knihovně ČR, která registruje jazykově české tisky, tvoří BCBT českou národní retrospektivní bibliografii starých tisků. V roce 2020 došlo k virtuálnímu sloučení obou bibliografických databází na portálu Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800. Vznikla tak nová základní infrastruktura pro výzkum české knižní kultury, která zpřístupňuje kompletní tiskařskou produkci v českých zemích do konce 18. století v jednom vyhledávacím rozhraní. Její ambicí je stát se moderním nástrojem pro zkoumání starší české knižní kultury.