MENU

ZAVŘÍT

Knihy z edice Judaica

V ediční řadě Judaica vycházejí odborné tituly týkající se židovského myšlení od starověku po současnost. Jsou to jednak komentované překlady původních prací – z hebrejštiny, judeo-arabštiny, ale případně i řečtiny, angličtiny nebo francouzštiny, jednak monografie o významných židovských učencích.


Judaica Edition publishes titles focusing on Jewish way of thinking from ancient times until the present day. Those are partly translations of original texts with annotations – from Hebrew, Judeo-Arabic language, but also from Greek, English or French, and partly monographs on outstanding Jewish scholars.