MENU

ZAVŘÍT

Knihy z edice Episteme

Společná edice Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a nakladatelství Academia je zaměřena na vydávání monografií akademických pracovníků Jihočeské univerzity a výstupů z vědeckých projektů, které se na Jihočeské univerzitě řeší. Edice má čtyři řady (Societas, Natura, Theoria a Historia), které byly postaveny tak, aby umožňovaly interdisciplinární průniky. Řada Societas bude tvořena monografiemi z široce pojaté oblasti humanitních věd, Natura bude publikovat zejména výstupy renomovaných jihočeských biologů,Theoria se bude zaměřovat zejména na oblast literární teorie a Historia bude orientována historicky.