Souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti Academia

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.

MENU

ZAVŘÍT

Zobrazit kategorie e-shopuZavřít kategorie e-shopu

Ceny Nakladatelství Academia za rok 2010

Kategorie Cen Nakladatelství Academia za rok 2010:

Dne 9. března 2011 proběhlo v prostorách budovy Akademie věd slavnostní vyhlášení třetího ročníku Cen Nakladatelství Academia.

Fotogalerie zde
Partnerem letošního ročníku byla Těšínská tiskárna, a.s.

Nominace a vítězové

Cena Nakladatelství Academia za původní vědeckou nebo populárně naučnou práci

Vítězem se stal:
Vladimír Papoušek a kolektiv jejich kniha Dějiny nové moderny.

Ostatní nominované tituly:
Martin Holý - Zrození renesančního kavalíra. Výchova a vzdělání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500 – 1620)
Karel Thein - Myšlení v nás. Tři platónské studie

Podmínky: Práce je napsána českým autorem, nebo kolektivem převážně českých autorů (nemusí být vydána v českém jazyce) a jedná se o první knižní vydání, vydané v roce 2010.

Cena Nakladatelství Academia za překlad vědecké nebo populárně naučné práce.

Vítězem se stal:
Milan Váňa za překlad knihy Zánik západu

Ostatní nominované tituly:
Sean B. Carroll - Nekonečné, nesmírně obdivuhodné a překrásné, překlad Zdeněk Žáček
L. D. Trockij - Můj život, překlad Iva Dvořáková

Podmínky: Překlad z jakéhokoliv jazyka do jazyka českého, musí se jednat o první knižní vydání překladu, zároveň vydané v roce 2010.

Cena Nakladatelství Academia za výtvarné zpracování publikace

Vítězem se stal:

Radek Mikuláš za publikaci Ledové Čechy.

Ostatní nominované tituly:
H. Vymazalová, B. Vachala, E. Strouhal: Lékařství starých Egypťanů I.
Petr Zajíček - Jeskyně České republiky

Podmínky: Cena se uděluje za mimořádné grafické zpracování jakékoliv publikace vydané v roce 2010. Hodnotí se nejen obálka publikace, ale i celková grafická úprava.

Cena Nakladatelství Academia za slovník nebo encyklopedickou publikaci

Vítězem se stal:
Vladimír Just a jeho kniha Divadlo v totalitním systému

Ostatní nominované tituly:
Miroslav Verner - Chrám světa, grafik Oleg Man
Jan Macek a kol. - Blanokřídlí ČR I., grafik Robin Brichta

Podmínky: Publikace musí být lexikografického nebo encyklopedického charakteru. Hodnotí se obsahová správnost, přehlednost a uživatelská vstřícnost. Musí být vydána v roce 2010.

Cena poroty

Cenu poroty získali Martin Franc, Antonín Kostlán a Alena Míšková (eds.) za knihu Bohemia docta.

Cena Nakladatelství Academia - Kniha roku

Vladimír Papoušek a kolektiv za publikaci Dějiny nové moderny.

Podmínky: Hodnotí se originalita publikace, jak obsahová, tak formální, ale také zájem čtenářské obce, jak se projeví v prodejní bilanci. Porota publikaci vybírá z knih nominovaných v uvedených kategoriích. Rovněž musí být vydána v roce 2009.

Porota:

Porota je jmenována z řad předních vědců z pracovišť AV ČR a zástupců médií. Počet členů poroty je devět; porota si sama zvolí ze svého středu předsedu poroty.

Podávání návrhů na Ceny nakladatelství Academia

Knihy do jednotlivých kategorií mohou písemně přihlásit zaměstnanci všech pracovišť Akademie věd ČR a to do konce příslušného roku, tedy ve třetím ročníku do 31. 12. 2011, na adresu Oddělení propagace DAN, které je hlavním organizátorem Cen nakladatelství Academia. Publikace musí být vydány ústavy Akademie věd ČR.


Těšíme se na Vás při dalším ročníku v roce 2012!


Všechny ceny nakladatelství Academia