MENU

ZAVŘÍT

Ceny Nakladatelství Academia 2021-2022

Záměrem 14. ročníku soutěže Ceny Nakladatelství Academia za rok 2021 je nejen upozornit širokou veřejnost na kvalitní odbornou a populárně-naučnou literaturu, která je vydávána ve Středisku společných činností AV ČR, v. v. i., divizi Nakladatelství Academia, a na jednotlivých pracovištích Akademie věd ČR, ale zároveň podpořit prodej těchto a dalších knih v síti knihkupectví Academia. Do kategorií Cen Nakladatelství Academia je rovněž zařazena Cena za nejprodávanější titul roku 2021 v knihkupectvích Academia. Vítěze této kategorie nevybírá odborná porota, směrodatný je skutečný počet prodaných výtisků. Slavnostní vyhlášení vítězných publikací a předávání cen této soutěže proběhne během Veletrhu vědy v PVA EXPO PRAHA Letňany v červnu 2022 (samozřejmě pokud to aktuální situace umožní).

Přihlášení do soutěže

Knihy do jednotlivých kategorií mohou písemně nebo e-mailem přihlásit zaměstnanci všech pracovišť Akademie věd ČR, a to do 6. 2. 2022, na adresu Nakladatelství Academia, Vodičkova 40, 110 00 Praha 1, k rukám Marie Povýšilové, e-mail: povysilova@academia.cz, tel. 774 135 606, která je zároveň kontaktní osobou pro celý průběh letošního ročníku. K přihlášce je třeba přiložit (nebo zaslat) dva výtisky publikace.

Informace o soutěžních kategoriích a další podrobnosti jsou uvedeny ve stanovách soutěže.

Ceny Nakladatelství Academia za rok 2021 - stanovy

Ceny Nakladatelství Academia za rok 2021 - přihláška


Ceny Nakladatelství Academia za rok 2020

Ceny Nakladatelství Academia za rok 2019

Ceny Nakladatelství Academia za rok 2018

Ceny Nakladatelství Academia za rok 2017

Ceny Nakladatelství Academia za rok 2016

Ceny Nakladatelství Academia za rok 2015

Ceny Nakladatelství Academia za rok 2014

Ceny Nakladatelství Academia za rok 2013

Ceny Nakladatelství Academia za rok 2012

Ceny Nakladatelství Academia za rok 2011

Ceny Nakladatelství Academia za rok 2010

Ceny Nakladatelství Academia za rok 2009