RSS Kanaly Facebook Academia Twitter Academia Google Plus Academia

Získaná ocenění a nominace

Magnesia Litera

2015

Litera za nakladatelský čin: Eva Semotanová, Jiří Cajthaml (a kol.): Akademický atlas českých dějin

2014

Magnesia Litera Kniha roku: Jiří Padevět: Průvodce protektorátní Prahou

Litera za literaturu faktu: Jiří Padevět: Průvodce protektorátní Prahou

Litera za překladovou literaturu: Robert Svoboda za překlad knihy Harmonia caelestis

2012

Litera za literaturu faktu: Jiří Knapík, Martin Franc a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967

Litera za nakladatelský čin: Alexandr Solženicyn: Souostroví Gulag

Litera pro objev roku: Štěpán Hulík: Kinematografie zapomnění

2011

Litera za literaturu faktu: Vladimír Papoušek a kol. - Dějiny nové moderny

2010

Litera za literaturu faktu: Ivan Klíma - Moje šílené století

2009

Litera za překladovou knihu: Sándor Márai - Deníky I., II.

Litera za přínos české literatuře: Vladimír Forst, Jiří Opelík a Luboš Merhaut - Lexikon české literatury (1. díl A-G, 1985; 2. díl H-L, 1993; 3. díl M-O, 2000; 4. díl S-Ž; dodatky A-Ř)

2007

Litera za naučnou literaturu: Jaroslav Flegr - Zamrzlá evoluce aneb je to jinak pane Darwin

Kniha roku Lidových novin:

za rok 2015

3.–4. místo: kol. autorů: V obecném zájmu

7. místo: Petr Pithart: Po Devětaosmdesátém

za rok 2014

10. - 15. místo: Jan Čermák: Kalevala

za rok 2013

5. - 8. místo: Jiří Padevět: Průvodce protektorátní Prahou

za rok 2011

2. místo Martin Hilský Dílo - William Shakespeare

za rok 2010

3. místo Jaroslav Med Literární život ve stínu Mnichova

12. místo Gao Xingjian Hora duše

za rok 2009

2.-3. místo Ivana Klíma Moje šílené století

4.-5. místo Petr Pithart Devětaosmdesátý

10.-15. místo Vladimír Mikeš Božská komedie

Slovník roku

za rok 2015

Kategorii Cena poroty za encyklopedii přírodovědnou ovládly publikace z Nakladatelství Academia zcela:

1. Jiří Moravec a kol.: Plazi
2. Karel Melka, Martin Šťastný: Encyklopedický přehled jílových a příbuzných minerálů
3. Antonín Kůrka a kol.: Pavouci České republiky

V kategorii Cena poroty za encyklopedii všeobecnou se tituly z Nakladatelství Academia umístily na 2. a 3. místě:

2. Michael Wögerbauer a kol.: V obecném zájmu
3. Martin Kuna a kol.: Archeologický atlas Čech

Cena poroty za encyklopedii - umění a řemesla:

2. Karel Kuča: Dřevěné a polodřevěné kostely, kaple a zvonice České republiky

Cena poroty za překladový slovník:

3. Daniel Adam z Veleslavína: Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus

Čestné uznání

Eva Šormová a kol.: Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti

za rok 2014

V kategorii Hlavní cena SLOVNÍK ROKU 2015 se na 2. místě umístila publikace Akademický atlas českých dějin Evy Semotanové, Jiřího Cajthamla (a kol.)

V kategorii Cena poroty za výkladový slovník se na prvních dvou místech umístily publikace z Nakladatelství Academia:

1. Zdeněk Vašků: Hold slunci, dešti, půdě a pluhu
2. Markéta Pravdová, Ivana Svobodová (eds.): Akademická příručka českého jazyka

Kategorii Cena poroty za encyklopedické dílo obecné zcela ovládly tituly z Nakladatelství Academia:

1. Jiří Hrůza: Svět měst
2. Radomír Socha, Alexandr Jegorov: Encyklopedie léčivých hub
3. Alena Fialová: V souřadnicích mnohosti

Kategorie Cena poroty za encyklopedické dílo historické také kompletně patří Nakladatelství Academia:

1. Eva Semotanová, Jiří Cajthaml a kol.: Akademický atlas českých dějin
2. Kateřina Piorecká, Karel Piorecký: Praha avantgardní
3. Michal Přibáň: Česká literární nakladatelství

za rok 2013

V kategorii Hlavní cena SLOVNÍK ROKU 2014 se na 1. místě umístil Jiří Padevět: Průvodce protektorátní Prahou

Na 2. místě Ceny poroty za encyklopedické dílo se umístil Hmyzí rodiny a státy (Jan Žďárek)

Na 3. místě Ceny poroty za encyklopedické dílo se umístil Kronika zoologického poznávání (Zbyněk Roček)

za rok 2012

V kategorii Hlavní cena SLOVNÍK ROKU 2012 se na 3. místě umístil PŘEHLED HUB STŘEDNÍ EVROPY (Holec, Jan - Bielich, Antonín - Beran, Miroslav; Academia, Praha 2012).

Na 1. místě Ceny poroty za encyklopedické dílo se umístil PŘEHLED HUB STŘEDNÍ EVROPY (Holec, Jan - Bielich, Antonín - Beran, Miroslav; Academia, Praha 2012).

Na 2. místě se umístily dokonce dvě naše knihy: Voráčková, Šárka: ATLAS GEOMETRIE. Geometrie krásná a užitečná. Academia, Praha 2012 a Dejmek, Jindřich – Němeček, Jan – Michálek, Slavomír: DIPLOMACIE ČESKOSLOVENSKA. Díl I. Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a diplomacie (1918-1992). Academia, Praha 2012.

A na 3. také: Waldhauser, Jiří: KELTSKÉ ČECHY. Academia, Praha 2012 a Vlček, Pavel a kol.: UMĚLECKÉ PAMÁTKY PRAHY. VELKÁ PRAHA, A- L. Academia, Praha 2012.

V kategorii Ceny poroty za výkladový slovník získala 2. místo kniha UČEBNICE KLASICKÉ ŘEČTINY, Horáček, Filip - Chlup, Radek a 3. místo kniha Janoušek, Pavel a kol.: PŘEHLEDNÉ DĚJINY ČESKÉ LITERATURY 1945-1989. Academia, Praha 2012.

Kniha KELTSKÉ ČECHY navíc získala Čestné uznání poroty.

Více k soutěži a jejím výsledkům najdete zde: http://www.jtpunion.org/spip/article.php3?id_article=3614.

za rok 2011

Cena poroty za výkladový slovník:

3. místo - Mleziva, Štěpán: Retrospektivní přehled územních jednotek a územních celků od roku 1850 do současnosti. 

a Knapová, Miloslava: Jak se bude Vaše dítě jmenovat?

Cena poroty za encyklopedické dílo:

3. místo - Just, Vladimír: Divadlo v totalitním systému. Příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech.

a Papoušek, Vlad.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905-1923.

za rok 2010

Cena poroty za encyklopedické dílo:

Zádrapa, Lukáš – Pejčochová, Michaela: Čínské písmo

3. místo Płażewski, Jerzy: Dějiny filmu

za rok 2009

Cena poroty za encyklopedické dílo:
Janoušek, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989 (díl I.-1945-1948, díl II.-1948-1958, díl III. - 1958-1969, díl IV. – 1969-1989)

Cena poroty za biografický slovník:
Merhaut, Luboš a kol.: Lexikon české literatury (1. díl A-G, 1985; 2. díl H-L, 1993; 3. díl M-O, 2000; 4. díl S-Ž; dodatky A-Ř)

za rok 2008

2. místo: Jan Balhar a kol: Český jazykový atlas 1. - 5. díl
Cena poroty za výkladový slovník

3. místo: Vladimír Bystrov: Průvodce říší zla
Cena poroty za biografický slovník

Slovník 15 let : F.Čermák a kol.: Slovník české frazeologie a idiomatiky

za rok 2007

Cena poroty za biografický slovník (3. místo):
Jitka Ludvová (ed.): Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století.

za rok 2006

SLOVNÍK ROKU 2006:
Naďa Svozilová, Hana Prouzová, Anna Jirsová: Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení.

Cena poroty za výkladový slovník:
Jiří Kraus a kol.: Nový akademický slovník cizích slov A-Ž

za rok 2005

Cena poroty za encyklopedické a výkladové dílo (2. místo):
Kolektiv autorů pod vedením Olgy Martincové: Nová slova v češtině – Slovník neologismů 2

Cena poroty za biografický slovník:
Pavel Vlček (ed.) a kol.: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách

Cena Josefa Hlávky

za rok 2014

Vědy o živé přírodě - Radomír Socha, Alexandr Jegorov - Encyklopedie léčivých hub

Společenské vědy - Eva Semotanová, Jiří Cajthaml a kol. - Akademický atlas českých dějin

za rok 2013

Vědy o živé přírodě - J. Žďárek - Hmyzí rodiny a státy

Společenské vědy - Magda Veselská - Archa paměti

za rok 2012

Vědy o živé přírodě - J. Holec, A. Bielich, M. Beran - Přehled hub střední Evropy

Vědy o neživé přírodě - Š. Voráčová a kol. - Atlas geometrie

Více k Ceně: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/231638-ceny-josefa-hlavky-za-lucemburky-nebo-prehled-hub/

za rok 2010

Vědy o neživé přírodě - I. Pelant, J. Valenta - Luminiscenční spektroskopie II. 

Výroční cena Nadace Český literární fond - J. štěpánková a kol. - Květena 8

za rok 2009

Vědy o neživé přírodě - M. Křížek, L. Sommer, A. Šolcová - Kouzlo čísel

Vědy o živé přírodě - V. Smrčka, V. Kuželka, C. Povýšil - Atlas chorob na kostních preparátech

za rok 2008

Společenské vědy - Pavel Janoušek a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989 (díl I.-1945-1948, díl II.-1948-1958, díl III. - 1958-1969, díl IV. – 1969-1989)

za rok 2007

Vědy o neživé přírodě - Daniela Řezáčová a kol.: Fyzika oblaků a srážek

Cena F. X. Šaldy

2007
Jindřich Černý: Osudy českého divadla po druhé světové válce

2005
Jarmila Vacková: Van Eyck

Ceny Miroslava Ivanova:

za rok 2014

Hlavní cena pro autora do 39 let: Petra Vokáčová za knihu Příběhy o hrdé pokoře

Prémie za literaturu faktu za poslední tři roky:
Jiří Hrůza – Svět měst
Zdeněk Šimeček, Jiří Trávníček: Knihy kupovati...

Čestné uznání pro Nakladatelství Academia za dlouholeté vydávání literatury faktu

Nejkrásnější české knihy

2005
Vědecká a odborná literatura ( 3. místo):
Rostislav Švácha, Marie Platovská: Dějiny českého výtvarného umění V, 1939 - 1958

Anketa 2x7 publikací a map
(uděluje Asociace publicistů a novinářů cestovního ruchu)

2015
V kategorii Průvodci získala 1. místo publikace Karla Kuči Zděné zvonice České republiky

2014
V kategorii Průvodci získala 1. místo publikace Petra Liebschera a Jana Rendeka Rybníky České republiky

Cena za epos

2015
Finská Společnost pro Kalevalu (Kalevalaseura) udělila Cenu za epos prof. Janu Čermákovi za knihu Kalevala Eliase Lönnrota a Josefa Holečka v moderní kritické perspektivě.

Český bestseller

2014
Markéta Pravdová, Ivana Svobodová (eds.): Akademická příručka českého jazyka - vítěz kategorie Odborná a populárně naučná literatura
Soutěže

Aktuality a kalendář akcí

25. 10. 2016
Praha Křest knihy Najím se a zhubnu!
26. 10. 2016
Praha Křest knihy Hvězda pentagramu
1. 11. 2016
Praha TVT - Markéta Pravdová: Šaty dělají člověka aneb Jazykový koutek s Markétou Pravdovou
2. 11. 2016
Praha TVT - Bronislav Ostřanský a Ondřej Beránek: Stíny minaretů: Islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik
3. 11. 2016
Praha Uvedení díla: Svoboda svědomí
Vyhlašujeme nový ročník Studentské soutěže

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 5. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice.

Veškeré podrobnosti o soutěži naleznete zde: Stanovy Studentské soutěže

Archiv aktualit   Kalendář akcí

Nejprodávanější knihy

  1. Morální dilema: Dějiny druhé světové války
  2. Náš život pod pěti kruhy
  3. Konečná stanice Islámský stát?
  4. Země spatřené
  5. Zamrzlá evoluce 2. doplněné vydání
  6. Anthropoid
  7. Ptáci 1 - Fauna ČR
  8. Arabské jaro
  9. Čeština nově od A do Ž
  10. Dílo - William Shakespeare 2. doplněné vydání

Pohodlný nákup v e-shopu www.academiaknihy.cz

Odebírat novinky


  

Knihkupectví

Knihkupectví Academia Brno

Knihkupectví Academia Praha

Knihkupectví Academia Brno

Kulturně-literární centrum Academia Ostrava 1

Internetové knihkupectví

Internetové knihkupectví s elektronickými knihami

Partneři a slevy

Stránky věnované našim autorům
Ivan Klíma, Ivan Kraus