RSS Kanaly Facebook Academia Twitter Academia Google Plus Academia

Zygmunt Bauman: Jak se nám plave v tekuté době?

Zygmunt Bauman je jedním z nejvlivnějších sociologů dneška. Popularitu získal především zkoumáním souvislostí mezi holocaustem a modernitou. A právě moderní doba je dál středobodem jeho zájmu i kritiky. Pověstné nemilosrdně nastavené zrcadlo tentokrát namířil přímo na nás a naše vztahy. Jeho kniha Tekutá láska s podtitulem O křehkosti lidských pout jasně ukazuje, jak těžko se nám žije v tekuté době a jak těžce se možná ostatním žije s námi.

Současný rozmach technologií s sebou přináší mnohá pozitiva. Co se ale v moderním světě plném mobilů a internetu děje s mezilidskými vztahy? To je otázka, kterou si v knize Tekutá láska. O křehkosti lidských pout pokládá sociolog Zygmunt Bauman. I když je ryzí teoretik, nepokouší se o čistě vědecký vhled do problému, což mu kolegové často vyčítají. Jeho práce je založená spíš na bystrém a důkladném pozorování člověka tekuté moderní doby, čemuž odpovídá i esejistický ráz textu - jednotlivé krátké kapitolky působí skoro jako nahodilé myšlenky. I samotné čtení tak vyhovuje dnešní rychlé době - kdykoli lze knížku odložit a vrátit se k ní, až bude čas.

Onoho člověka tekuté moderní doby Bauman popisuje jako jedince bez pout, který navazuje vztahy čistě náhodně a nedoufá, že by některý z nich mohl být trvalý. A nakonec o to ani nestojí, chce si být neustále jistý, že když už nebude spokojený, může odejít. Tenhle rys se do vztahové roviny údajně přenesl z té čistě praktické. Lidé jsou formovaní v takzvané Homo consuments, kteří si dávno zvykli, že když něco nefunguje, prostě to vrátí nebo vymění.

Autor si na pomoc bere příklady z nejrůznějších časopisových poraden, což jsou ale trochu laciné zbraně. Je poměrně snadné jimi demonstrovat všudypřítomný konzumní marast. Mnohem spíš než o životě, který by člověk chtěl žít, ale vypovídají o tom, který by údajně správně žít měl. I když ji tedy autor příliš nepřipouští, pořád existuje jistá šance, že i přes všechny překážky, které nám doba klade, toužíme po pevném vztahu. Chtělo by se tomu věřit.

Bauman ale neměkne a v podobně pesimistickém tónu míří na stále obecnější úroveň mezilidských vztahů. Popisuje úpadek komunálního života, který se ve městech projevuje postupnou izolací vyšších vrstev od těch nižších. Tak, jak nás odmalička učí Big Brother a jemu podobné zábavy, odstřiháváme prý postupně všechny, kteří jsou jiní než my. Nejsme už ochotni tolerovat v našem středu jinakost jakéhokoli druhu. A tak stavíme uprchlické tábory a obracíme svůj hněv na ty nově příchozí. Jenže - jak autor podotýká - globální problémy nelze řešit na lokální úrovni.

A zdá se, že je nejspíš nelze řešit nijak. Alespoň Tekutá láska nám rozhodně žádnou naději nevlévá. Mnohdy se v jeho diagnóze dnešního světa poznáme, neméně často se ale při čtení vkrádá dojem, že je to všechno tak trochu uměle zveličené. Snad byla účelem takového zveličení hlavně snaha donutit čtenáře k sebereflexi; nakonec ale působí spíš kontraproduktivně. Bezvýhradně se ztotožnit s takovou porcí čistého negativismu totiž není úplně snadné.

Zygmunt Bauman: Tekutá láska. O křehkosti lidských pout
Překlad: Zuzana Gabajová, Praha: Academia, 2013. 156 stran.
Soutěže

Aktuality a kalendář akcí

29. 8. 2017
prezentace knihy Muslimské bratrstvo v současnosti
20. 9. 2017
Brno KDYŽ NA MORAVĚ PSALY DĚJINY ŘÍMSKÉ LEGIE. MARKOMANSKÉ VÁLKY CÍSAŘE MARKA AURELIA. - Přednáška Mgr. Balázse Komoróczyho, Ph.D.
Cena Josefa Hlávky pro Benediktiny

Cenu Josefa Hlávky za nejlepší dílo v oblasti společenských věd převzali 26. června Martin Mádl, Radka Heisslerová, Michaela Loudová Šeferisová a Štěpán Vácha za publikaci Benediktini. Gratulujeme!

 

Archiv aktualit   Kalendář akcí

Nejprodávanější knihy

  1. Tekuté časy
  2. Věda života
  3. Budoucnost státu?
  4. Anthropoid
  5. Dotek Anthropoidu
  6. Tři králové
  7. Ty jo, to seš dobrá!
  8. Ztracené vesnice, opuštění lidé...
  9. Stýskání zažehnáno
  10. Milí pokusní králíci

Pohodlný nákup v e-shopu www.academiaknihy.cz

Odebírat novinky


  

Knihkupectví

Knihkupectví Academia Brno

Knihkupectví Academia Praha

Knihkupectví Academia Brno

Kulturně-literární centrum Academia Ostrava 1

Internetové knihkupectví

Internetové knihkupectví s elektronickými knihami

Partneři a slevy

Stránky věnované našim autorům
Ivan Klíma, Ivan Kraus