RSS Kanaly Facebook Academia Twitter Academia Google Plus Academia

Sphaera octava – unikátní český knižní počin: Mýty a věda o hvězdách I – Pseudo-Hyginus Báje

Praha: Sphaera octava – unikátní český knižní počin: Mýty a věda o hvězdách I – Pseudo-Hyginus Báje

Nakladatelství Artefactum a Academia vydala reprezentativní tetralogii původních, tematicky spjatých publikací, které jsou výsledkem mezioborové spolupráce badatelů v humanitních a přírodních vědách. Soubor nazvaný „Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách“ přináší vedle několika podnětných studií (kupř. o ikonografii souhvězdí) české překlady vybraných antických a středověkých děl, která přibližují dobové představy o jednotlivých souhvězdích a také planetách.

První kniha souboru přináší první český překlad Pseudo-Hyginových „Bájí“. Autorkou překladu, vynikajícího zasvěceného úvodu i rejstříku je Alena Hadravová, která se svým manželem Petrem Hadravou připravila celou unikátní tetralogii.

Gaius Iulius Hyginus (asi 64 př. n. l. - 17 n. l.) pocházel buď z Hispánie, nebo z Alexandrie a v mládí se dostal do Říma jako otrok. Za císaře Augusta byl propuštěn a pro své literární nadání se stal správcem Palatinské knihovny. Hyginus byl pravděpodobně velice plodným autorem, ale většina s ním spojovaných děl se nezachovala do současnosti. S jeho jménem se tak dnes pojí pouze dva spisy: prozaické dílo „O astronomii“ a prozaická sbírka mýtů nazvaná „Báje“.

„Báje“ přinášejí celkem 277 krátkých kapitol s obsahem známých i méně známých řeckých pověstí, v závěru se pak objevují příběhy vztahující se k římskému prostředí. Text není s vysokou pravděpodobností původním Hyginovým dílem, které bylo určitě rozsáhlejší a propracovanější. Jedná se o mladší, zkrácený výtah jeho původního dnes již ztraceného spisu. Proto je autor „Bájí“ označen jako Pseudo-Hyginus, aby byl odlišen od samotného Hygina. Pseudo-Hyginus sepsal svůj text v 1. či 2. století jako „scholia“ (zkrácené a zjednodušené výpisky), pravděpodobně pro školní nebo vědecké účely.

Text „Bájí“ je známý také pod starším názvem „Genealogie“, protože vedle antických mýtů obsahuje i četné jmenné seznamy (katalogy) a rodokmeny (genealogie).

Z díla můžeme vysledovat kupř. autorovu snahu řadit báje do mytologických okruhů. Protože se však některá témata prolínají, nebylo možné řazení dodržet. V „Bájích“ najdeme i několik mýtů, které nejsou zaznamenány již v žádném jiném díle. Hyginus původně čerpal z řady pramenů, z nichž některé se dochovaly až do současnosti (např. Ovidiovy Metamorfózy), většina je však ztracena.

„Báje“ byly často citovány již v antice, jejich znalost pak můžeme prokázat i v období středověku. Jednotlivé příběhy se staly již ve starověku oblíbeným námětem výtvarného umění. Součástí publikace je i proto pěkná barevná obrazová příloha, která přináší vybrané ukázky z dochovaných nástěnných maleb v Pompejích a Herculaneu. Právě dochovaný soubor nástěnných maleb je bohatým mimoliterárním pramenem k antické mytologii. Nabízí se samozřejmě nejen srovnání vyobrazeného s dochovanými texty, ale také srovnání jednotlivých maleb, které zachycují stejné příběhy a scény.

První svazek tetralogie „Sphaera octava“ s překladem Pseudo-Hyginových Bájí je velice zajímavým čtením a poskytuje zasvěceným i méně zasvěceným čtenářům velice bohatý faktografický materiál k antické, především pak řecké mytologii.

K druhému svazku tetralogie:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-sphaera-octava-myty-a-veda-o-hvezdach-ii-–-gaius-iulius-hyginus-o-astronomii/

K třetímu svazku:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-sphaera-octava-myty-a-veda-o-hvezdach-iii-dil-–-stredoveka-pojednani-o-souhvezdich/

K čtvrtému svazku:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-sphaera-octava-myty-a-veda-o-hvezdach-iv-%E2%80%93-as-sufiho-katalog-hvezd/
Soutěže

Aktuality a kalendář akcí

16. 8. 2017
Brno KDYŽ SE ŘEKNE BIOKOROZE… přednáška prof. Ing. Blahoslava Maršálka, Csc. a Ing. Elišky Maršálkové, Ph.D.
Cena Josefa Hlávky pro Benediktiny

Cenu Josefa Hlávky za nejlepší dílo v oblasti společenských věd převzali 26. června Martin Mádl, Radka Heisslerová, Michaela Loudová Šeferisová a Štěpán Vácha za publikaci Benediktini. Gratulujeme!

 

Archiv aktualit   Kalendář akcí

Nejprodávanější knihy

  1. Tři králové
  2. Krvavé finále
  3. Věda života
  4. Vlasovci v boji za Prahu
  5. Herbář
  6. Zakarpatí
  7. Dotek Anthropoidu
  8. Stýskání zažehnáno
  9. Prahou Jaroslava Seiferta
  10. Krajina a lidé

Pohodlný nákup v e-shopu www.academiaknihy.cz

Odebírat novinky


  

Knihkupectví

Knihkupectví Academia Brno

Knihkupectví Academia Praha

Knihkupectví Academia Brno

Kulturně-literární centrum Academia Ostrava 1

Internetové knihkupectví

Internetové knihkupectví s elektronickými knihami

Partneři a slevy

Stránky věnované našim autorům
Ivan Klíma, Ivan Kraus