RSS Kanaly Facebook Academia Twitter Academia Google Plus Academia

Sphaera octava – unikátní český knižní počin: Mýty a věda o hvězdách I – Pseudo-Hyginus Báje

Praha: Sphaera octava – unikátní český knižní počin: Mýty a věda o hvězdách I – Pseudo-Hyginus Báje

Nakladatelství Artefactum a Academia vydala reprezentativní tetralogii původních, tematicky spjatých publikací, které jsou výsledkem mezioborové spolupráce badatelů v humanitních a přírodních vědách. Soubor nazvaný „Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách“ přináší vedle několika podnětných studií (kupř. o ikonografii souhvězdí) české překlady vybraných antických a středověkých děl, která přibližují dobové představy o jednotlivých souhvězdích a také planetách.

První kniha souboru přináší první český překlad Pseudo-Hyginových „Bájí“. Autorkou překladu, vynikajícího zasvěceného úvodu i rejstříku je Alena Hadravová, která se svým manželem Petrem Hadravou připravila celou unikátní tetralogii.

Gaius Iulius Hyginus (asi 64 př. n. l. - 17 n. l.) pocházel buď z Hispánie, nebo z Alexandrie a v mládí se dostal do Říma jako otrok. Za císaře Augusta byl propuštěn a pro své literární nadání se stal správcem Palatinské knihovny. Hyginus byl pravděpodobně velice plodným autorem, ale většina s ním spojovaných děl se nezachovala do současnosti. S jeho jménem se tak dnes pojí pouze dva spisy: prozaické dílo „O astronomii“ a prozaická sbírka mýtů nazvaná „Báje“.

„Báje“ přinášejí celkem 277 krátkých kapitol s obsahem známých i méně známých řeckých pověstí, v závěru se pak objevují příběhy vztahující se k římskému prostředí. Text není s vysokou pravděpodobností původním Hyginovým dílem, které bylo určitě rozsáhlejší a propracovanější. Jedná se o mladší, zkrácený výtah jeho původního dnes již ztraceného spisu. Proto je autor „Bájí“ označen jako Pseudo-Hyginus, aby byl odlišen od samotného Hygina. Pseudo-Hyginus sepsal svůj text v 1. či 2. století jako „scholia“ (zkrácené a zjednodušené výpisky), pravděpodobně pro školní nebo vědecké účely.

Text „Bájí“ je známý také pod starším názvem „Genealogie“, protože vedle antických mýtů obsahuje i četné jmenné seznamy (katalogy) a rodokmeny (genealogie).

Z díla můžeme vysledovat kupř. autorovu snahu řadit báje do mytologických okruhů. Protože se však některá témata prolínají, nebylo možné řazení dodržet. V „Bájích“ najdeme i několik mýtů, které nejsou zaznamenány již v žádném jiném díle. Hyginus původně čerpal z řady pramenů, z nichž některé se dochovaly až do současnosti (např. Ovidiovy Metamorfózy), většina je však ztracena.

„Báje“ byly často citovány již v antice, jejich znalost pak můžeme prokázat i v období středověku. Jednotlivé příběhy se staly již ve starověku oblíbeným námětem výtvarného umění. Součástí publikace je i proto pěkná barevná obrazová příloha, která přináší vybrané ukázky z dochovaných nástěnných maleb v Pompejích a Herculaneu. Právě dochovaný soubor nástěnných maleb je bohatým mimoliterárním pramenem k antické mytologii. Nabízí se samozřejmě nejen srovnání vyobrazeného s dochovanými texty, ale také srovnání jednotlivých maleb, které zachycují stejné příběhy a scény.

První svazek tetralogie „Sphaera octava“ s překladem Pseudo-Hyginových Bájí je velice zajímavým čtením a poskytuje zasvěceným i méně zasvěceným čtenářům velice bohatý faktografický materiál k antické, především pak řecké mytologii.

K druhému svazku tetralogie:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-sphaera-octava-myty-a-veda-o-hvezdach-ii-–-gaius-iulius-hyginus-o-astronomii/

K třetímu svazku:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-sphaera-octava-myty-a-veda-o-hvezdach-iii-dil-–-stredoveka-pojednani-o-souhvezdich/

K čtvrtému svazku:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-sphaera-octava-myty-a-veda-o-hvezdach-iv-%E2%80%93-as-sufiho-katalog-hvezd/
Soutěže

Aktuality a kalendář akcí

29. 8. 2017
prezentace knihy Muslimské bratrstvo v současnosti
20. 9. 2017
Brno KDYŽ NA MORAVĚ PSALY DĚJINY ŘÍMSKÉ LEGIE. MARKOMANSKÉ VÁLKY CÍSAŘE MARKA AURELIA. - Přednáška Mgr. Balázse Komoróczyho, Ph.D.
Cena Josefa Hlávky pro Benediktiny

Cenu Josefa Hlávky za nejlepší dílo v oblasti společenských věd převzali 26. června Martin Mádl, Radka Heisslerová, Michaela Loudová Šeferisová a Štěpán Vácha za publikaci Benediktini. Gratulujeme!

 

Archiv aktualit   Kalendář akcí

Nejprodávanější knihy

  1. Tekuté časy
  2. Věda života
  3. Budoucnost státu?
  4. Anthropoid
  5. Dotek Anthropoidu
  6. Tři králové
  7. Ty jo, to seš dobrá!
  8. Ztracené vesnice, opuštění lidé...
  9. Stýskání zažehnáno
  10. Milí pokusní králíci

Pohodlný nákup v e-shopu www.academiaknihy.cz

Odebírat novinky


  

Knihkupectví

Knihkupectví Academia Brno

Knihkupectví Academia Praha

Knihkupectví Academia Brno

Kulturně-literární centrum Academia Ostrava 1

Internetové knihkupectví

Internetové knihkupectví s elektronickými knihami

Partneři a slevy

Stránky věnované našim autorům
Ivan Klíma, Ivan Kraus