RSS Kanaly Facebook Academia Twitter Academia Google Plus Academia

Mínin přepestrý sarkofág

Mínin přepestrý sarkofág

Kollárova Slávy dcera je mrtva, konstatuje v předmluvě k  jejímu novému vydání nakladatelstvím Academia Martin C. Putna. Příčiny její smrti vidí v ideologii panslavismu a  pseudoučeneckých spekulacích, jimiž je prosycena. A také v  jazyku, kterým je napsána. Stejné důvody pak ovšem shledává pro její vzkříšení: Kollárův literární monument lze totiž číst nejen jako jedinečný dokument o mentalitě a kultuře našich obrozenců ve dvacátých až čtyřicátých letech 19. století, ale také jako plod nechtěného mašíblovství jejího učeného autora. Putna – editor a komentátor nejnovějšího vydání Slávy dcery – o ní hovoří jako o „nejcimrmanovštějším“ ze všech děl české literatury; současného čtenáře může fascinovat nejen svou jazykovou bizarností.

Uvedené kvality zpřístupňuje editor tím, že Slávy dceru vydává jako „bilingvu“. Na levé straně kvartového formátu stránek knihy je modrou barvou vytištěn původní básnický text jen s lehce modernizovaným pravopisem, vpravo pak obligátním černým tiskem publikován „překlad a výklad“, ve kterém Putna stručně shrnuje obsah příslušného sonetu a bohatě jej komentuje: vysvětluje použitá jména a literární narážky, biografické, geografické, kulturněhistorické i teologické reálie Kollárova textu i „druhý život“ jeho veršů a  smyšlenek. V závěru svých komentářů pak s gustem opakuje nejpozoruhodnější jazykové perly autora. Hle, jak třeba Kollár ve svém 34. sonetu pojmenovává „živly lásky“: „nezbedné hry, vzdorky dovádivé,/ vděčné obtulky a štěbety,/ toť jsou živly lásky opravdivé.“
Škoda že editor nezveřejňuje i data, kdy byly jednotlivé sonety poprvé vydány. Čtenář by pak mohl detailněji sledovat, jak se z Kollárovy milé Míny, Němky Frederiky Schmidtové – ve své první sbírce 86 znělek, vydané roku 1821 pod skrovným názvem Básně, na ni autor vzpomíná se  sladkobolnou petrarkovskou nostalgií – stává v dalších a  stále objemnějších vydáních sonetů (nakonec jich ve vydání z  roku 1852 bylo 644) dcera domnělé slovanské bohyně Slávy, mumie zahalovaná do ideových hávů a ideologických konstruktů. Putnova erudice oživuje především právě je. Dává nám s pochopením i pobavením pohlížet na Mínin přepestrý sarkofág.

Bronislav Pražan, publicista
Soutěže

Aktuality a kalendář akcí

Studentská soutěž 2017 vyhlášena

Nový ročník Studentské soutěže Nakladatelství Academia byl vyhlášen. Do 31. října 2017 přijímáme diplomové práce, a to jako obvykle ve třech kategoriích: Humanitní a společenské vědy, Vědy o živé přírodě a chemické vědy a Vědy o neživé přírodě.

Podrobnosti

Archiv aktualit   Kalendář akcí

Nejprodávanější knihy

  1. Tři králové
  2. Krvavé finále
  3. Věda života
  4. Vlasovci v boji za Prahu
  5. Herbář
  6. Zakarpatí
  7. Dotek Anthropoidu
  8. Stýskání zažehnáno
  9. Prahou Jaroslava Seiferta
  10. Krajina a lidé

Pohodlný nákup v e-shopu www.academiaknihy.cz

Odebírat novinky


  

Knihkupectví

Knihkupectví Academia Brno

Knihkupectví Academia Praha

Knihkupectví Academia Brno

Kulturně-literární centrum Academia Ostrava 1

Internetové knihkupectví

Internetové knihkupectví s elektronickými knihami

Partneři a slevy

Stránky věnované našim autorům
Ivan Klíma, Ivan Kraus