RSS Kanaly Facebook Academia Twitter Academia Google Plus Academia

Mínin přepestrý sarkofág

Mínin přepestrý sarkofág

Kollárova Slávy dcera je mrtva, konstatuje v předmluvě k  jejímu novému vydání nakladatelstvím Academia Martin C. Putna. Příčiny její smrti vidí v ideologii panslavismu a  pseudoučeneckých spekulacích, jimiž je prosycena. A také v  jazyku, kterým je napsána. Stejné důvody pak ovšem shledává pro její vzkříšení: Kollárův literární monument lze totiž číst nejen jako jedinečný dokument o mentalitě a kultuře našich obrozenců ve dvacátých až čtyřicátých letech 19. století, ale také jako plod nechtěného mašíblovství jejího učeného autora. Putna – editor a komentátor nejnovějšího vydání Slávy dcery – o ní hovoří jako o „nejcimrmanovštějším“ ze všech děl české literatury; současného čtenáře může fascinovat nejen svou jazykovou bizarností.

Uvedené kvality zpřístupňuje editor tím, že Slávy dceru vydává jako „bilingvu“. Na levé straně kvartového formátu stránek knihy je modrou barvou vytištěn původní básnický text jen s lehce modernizovaným pravopisem, vpravo pak obligátním černým tiskem publikován „překlad a výklad“, ve kterém Putna stručně shrnuje obsah příslušného sonetu a bohatě jej komentuje: vysvětluje použitá jména a literární narážky, biografické, geografické, kulturněhistorické i teologické reálie Kollárova textu i „druhý život“ jeho veršů a  smyšlenek. V závěru svých komentářů pak s gustem opakuje nejpozoruhodnější jazykové perly autora. Hle, jak třeba Kollár ve svém 34. sonetu pojmenovává „živly lásky“: „nezbedné hry, vzdorky dovádivé,/ vděčné obtulky a štěbety,/ toť jsou živly lásky opravdivé.“
Škoda že editor nezveřejňuje i data, kdy byly jednotlivé sonety poprvé vydány. Čtenář by pak mohl detailněji sledovat, jak se z Kollárovy milé Míny, Němky Frederiky Schmidtové – ve své první sbírce 86 znělek, vydané roku 1821 pod skrovným názvem Básně, na ni autor vzpomíná se  sladkobolnou petrarkovskou nostalgií – stává v dalších a  stále objemnějších vydáních sonetů (nakonec jich ve vydání z  roku 1852 bylo 644) dcera domnělé slovanské bohyně Slávy, mumie zahalovaná do ideových hávů a ideologických konstruktů. Putnova erudice oživuje především právě je. Dává nám s pochopením i pobavením pohlížet na Mínin přepestrý sarkofág.

Bronislav Pražan, publicista
Soutěže

Aktuality a kalendář akcí

27. 3. – 4. 4. 2017
Brno JEDEN SVĚT 2017 - partnerská spolupráce
29. 3. 2017
Praha Beseda nad knihou Jak předcházet rakovině a snižovat její riziko
1. 4. – 30. 4. 2017
Praha Výstava obrazů a koláží Pavla Kolína a Miroslava Khola
5. 4. 2017
Praha Křest knihy prof. Ing. Ericha Václava, DrSc. Projdi se lesem a pookřeješ
7. 4. – 9. 4. 2017
Praha Brno Ostrava Shopping fever
Ocenění pro knihu Protektorátem po stopách parašutistů

V anketě 2x7 publikací a map roku 2016, kterou každý rok vyhlašuje Asociace publicistů a novinářů cestovního ruchu, skončila v kategorii průvodců na druhém místě (o jediný hlas od místa prvního) publikace Pavla Šmejkala Protektorátem po stopách parašutistů.

Archiv aktualit   Kalendář akcí

Nejprodávanější knihy

  1. Krvavé léto 1945
  2. Příběh civilizace
  3. Protektorátem po stopách parašutistů
  4. Náš život pod pěti kruhy
  5. Anthropoid
  6. Morální dilema: Dějiny druhé světové války
  7. Luciferův efekt
  8. Ve vlastních názorech se shodnu s každým
  9. Konečná stanice Islámský stát?
  10. Průvodce protektorátní Prahou

Pohodlný nákup v e-shopu www.academiaknihy.cz

Odebírat novinky


  

Knihkupectví

Knihkupectví Academia Brno

Knihkupectví Academia Praha

Knihkupectví Academia Brno

Kulturně-literární centrum Academia Ostrava 1

Internetové knihkupectví

Internetové knihkupectví s elektronickými knihami

Partneři a slevy

Stránky věnované našim autorům
Ivan Klíma, Ivan Kraus