RSS Kanaly Facebook Academia Twitter Academia Google Plus Academia

Finský epos Kalevala se dočkal nového vydání v písmu Vojtěcha Preissiga

Finský epos Kalevala se dočkal nového vydání v písmu Vojtěcha Preissiga

ČTK

16. 9. 2014 (poslední aktualizace 13:55)

České vydání Kalevaly doprovázejí ilustrace finského malíře Akseliho Gallena-Kallely. České vydání Kalevaly doprovázejí ilustrace finského malíře Akseliho Gallena-Kallely. autor: Academia

Finský národní epos Kalevala z poloviny 19. století, jedno ze stěžejních děl světové literatury, vydává nově nakladatelství Academia.

Kniha v sérii příběhů tří bohatýrů, potomků mytického Kalevy, shrnuje celou finskou mytologii.

Nová edice je již pátým českým vydáním v původním překladu Josefa Holečka, poprvé ji ale doprovází obsáhlá studie českého lingvisty a překladatele Jana Čermáka.

"Kalevala chce být především aktem služby původnímu textu, bádání o něm i českému překladu, který je kongeniální," řekl v pondělí Čermák o novém vydání více než tisícistránkové knihy.

Jádrem nového vydání je revidovaný Holečkův překlad. Revize je filologická i kritická, a to ve světle nových bádání o Kalevale na poli jazykovědném, literárně-historickém a kulturně-historickém, literárně-komparatistickém, etnografickém i antropologickém.

"Šlo o to, představit text způsobem, který napomůže tomu, že starý text začne rezonovat, začne mluvit. Chtěli jsme ho přiblížit i čtenáři, který toho příliš neví o Finsku, přesto dychtí poznat tuto knihu i finskou kulturu," doplnil.

Jeho poznámky proto osvětlují smysl kalevalského sdělení, někdy upřesňují překlad starý přes 100 let nebo doplňují výsledky bádání v mnoha dotčených oborech. "Měly by pomoci překročit propast času, za kterou Kalevala nemůže – jsme to my, kdo se máme vydat jí vstříc," uzavírá autor knihy.

Kniha je nadstandardním nakladatelským počinem také po stránce výtvarné, je vypravena písmem antikva, jehož autorem byl český malíř a grafik Vojtěch Preissig.

KNIHA

Kalevala Eliase Lönnrota a Josefa Holečka v moderní kritické perspektivě

(Přeložil Jan Čermák)

2014, Academia, 1116 stran, 1080 Kč

Obálka nového, v pořadí jíž pátého českého vydání Kalevaly.

Autorem digitální transkripce fontu je František Štorm. Poprvé v české edici knihu doprovázejí původní ilustrace významného finského malíře a slavného ilustrátora Kalevaly Akseliho Gallena-Kallely.

Předmluvu k novému vydání napsala spisovatelka a nakladatelka Markéta Hejkalová, která se propagaci finské literatury a jejím překladům věnuje dlouhodobě a která stála před několika lety u prvotního nápadu na novou českou edici Kalevaly.

Academia plánuje knihu představit na podzimním frankfurtském knižním veletrhu, jehož je Finsko čestným hostem. V Česku se bude prodávat za 1200 korun.

Epos Kalevala sestavil filolog a folklorista Elias Lönnrot (1802-1884) z ústní slovesnosti Finů a Karelů. Ve svých celkem 22 795 verších rozdělených do 50 zpěvů Kalevala zprostředkovává fascinující vhled do světa finské a ugrofinské lidové slovesnosti, sahající stovky let do minulosti.

Do češtiny ho v roce 1894 přeložil Josef Holeček (1853-1929), který podle odborníků jeho smysl, imaginaci i formální podobu přetlumočil dokonale.

Tento překlad je po ruském překladu druhým překladem do slovanského jazyka, Holeček se naučil finsky jen kvůli tomuto překladu a později i překladu jiných děl finské lidové po
Soutěže

Aktuality a kalendář akcí

20. 7. 2017
Brno Ptáci v českém životě a kultuře - přednáška Doc. RNDr. KARLA HUDCE, DrSc.
Cena Josefa Hlávky pro Benediktiny

Cenu Josefa Hlávky za nejlepší dílo v oblasti společenských věd převzali 26. června Martin Mádl, Radka Heisslerová, Michaela Loudová Šeferisová a Štěpán Vácha za publikaci Benediktini. Gratulujeme!

 

Archiv aktualit   Kalendář akcí

Nejprodávanější knihy

  1. Tři králové
  2. Krvavé finále
  3. Věda života
  4. Vlasovci v boji za Prahu
  5. Herbář
  6. Zakarpatí
  7. Dotek Anthropoidu
  8. Stýskání zažehnáno
  9. Prahou Jaroslava Seiferta
  10. Krajina a lidé

Pohodlný nákup v e-shopu www.academiaknihy.cz

Odebírat novinky


  

Knihkupectví

Knihkupectví Academia Brno

Knihkupectví Academia Praha

Knihkupectví Academia Brno

Kulturně-literární centrum Academia Ostrava 1

Internetové knihkupectví

Internetové knihkupectví s elektronickými knihami

Partneři a slevy

Stránky věnované našim autorům
Ivan Klíma, Ivan Kraus